Start / Wpisy / Absolwent LO prymusem WAT

Absolwent LO prymusem WAT

W piątek, w ramach podpisanego porozumienia między Liceum a WAT-em, odwiedził nas Nasz Absolwent prymus promocji oficerskiej WAT ppor. mgr inż. Maciej Wielgosik wraz ze studentkami tej Akademii. Przedstawili oni w czasie godzinnej prezentacji uczelnię oraz zapoznali z zasadami rekrutacji do WAT-u.

Absolwent Naszego Liceum Ppor. Maciej Wielgosik ukończył studia na Wydziale Mechanicznym na kierunku logistyka, ze średnią ocen 4,70. Za uzyskanie pierwszej lokaty Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nagrodził go honorową bronią białą. W czasie studiów angażował się w ważne przedsięwzięcia, był inicjatorem zawiązania współpracy WAT z I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. Podkreślał, że bardzo zależy mu na zachęcaniu młodzieży z pleszewskiego liceum do studiowania na WAT w Warszawie. Brał udział w Światowych Dniach Młodzieży w 2016 r., był sześciokrotnie nagrodzony tytułem „wzorowy podchorąży”, pracował w Kole Naukowym Logistyki Stosowanej. W naszym liceum był finalistą olimpiady „System Prawa Unii Europejskiej”. W 2018 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie na kierunku prawo w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Przed rozpoczęcie studiów na WAT w 2012 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym Szkołę Policji w Słupsku i służył do 2013 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie. Na Akademii poznał żonę Natalię, która jest prymuską Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Obecnie ppor. Wielgosik pełni stanowisko służbowe dowódcy plutonu w batalionie szkolnym WAT. (Tekst na podstawie artykułu o tym samym tytule Ewy Jankiewicz z „Głosu Akademickiego” nr 7,8,9 2018.)

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content