Start / Gimnazjum Dwujęzyczne

Gimnazjum Dwujęzyczne

Plakaty_gimnazjum 2016_new_small
gim2

Przypominamy o sprawdzianie kompetencji językowych do którego kandydaci przystępują w jednym z następujących terminów:
20 maja godz. 17.00,
21 maja godz. 10.00,
24 maja godz. 17.00.

Przystąpienie do sprawdzianu jest kluczowym kryterium pozwalającym na przejście do kolejnych etapów rekrutacji.

Od września 2012r. w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica działa Gimnazjum Dwujęzyczne im. Stanisława Staszica (z językiem angielskim).

Podstawowym elementem wyróżniającym gimnazjum dwujęzyczne jest intensywna nauka języka angielskiego, w znacznie zwiększonym wymiarze godzin.

W drugiej i trzeciej klasie wprowadza się elementy języka angielskiego w nauczaniu wybranych przedmiotów.

Uczniowie mają również zajęcia na których poznają kulturę Wysp Brytyjskich z nauczycielem z Wielkiej Brytanii.

Oprócz języka angielskiego gimnazjaliści uczą się również drugiego języka – może to być język niemiecki, francuski lub rosyjski.

Nauka odbywa się w budynku I LO w trybie jednozmianowym. Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, boiskiem ORLIK oraz salą komputerową. Zajęcia dydaktyczne w gimnazjum prowadzi doświadczona kadra nauczycielska, pracująca również z licealistami.

Nasi gimnazjaliści są pełnoprawnymi członkami społeczności „Staszka” i oprócz tego, że mają szanse rozwijania swoich zainteresowań w ramach zajęć dodatkowych, uczestniczą we wszystkich imprezach organizowanych dla uczniów liceum, takich jak obozy sportowe, wycieczki i wyjazdy, koncerty i imprezy okolicznościowe.

Trzyletnie doświadczenie w funkcjonowaniu szkoły wskazują, że młodzi gimnazjaliści dobrze aklimatyzują się wśród starszych kolegów, ci z kolei przyjmują obecność gimnazjalistów z dużą życzliwością.

Absolwenci gimnazjum będą mieli możliwość kontynuowania nauki i doskonalenia znajomości języka angielskiego w klasie dwujęzycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie.

1g – Gimnazjum dwujęzyczne

– wysokie merytoryczne przygotowanie nauczycieli,
– zwiększona liczba zajęć z języków obcych,
– bezpieczeństwo i atmosfera motywująca do nauki,
– gwarancja ciągłości kształcenia dwujęzycznego w liceum,
– kształcenie w dwóch językach,
– bezpośredni dostęp do e-dziennika,
– jeden nauczyciel przedmiotu ponoszący odpowiedzialność za wyniki matury.

Do pobrania:

Fot. Maria Cichy
Fot. Maria Cichy
Fot. Maria Cichy
Fot. Maria Cichy
Fot. Maria Cichy
Fot. Maria Cichy
Skip to content