Blog Layout

Program stypendialny

Starostwo Powiatowe w Pleszewie informuje, że Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu będzie realizował na rok szkolny i akademicki 2018/2019 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa ...

Czytaj więcej

Stypendium Miasta i Gminy Pleszew

20 czerwca 2018 roku, Rada Miejska w Pleszewie podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionej młodzieży. Ww. uchwała przewiduje możliwość ubiegania się o stypendium po spełnieniu kryteriów przedstawionych w regulaminie (pobierz plik pdf). Termin składania wniosku o stypendium – do 31 sierpnia.  

Czytaj więcej
Skip to content