Start / Wpisy / Klasowe wigilie

Klasowe wigilie

Koncert Bożonarodzeniowy odbędzie się w piątek 19.12.2014r. o godz. 9.00 w sali B21 (obok sali informatycznej). Udział w koncercie biorą klasy pierwsze, drugie i trzecie gimnazjum oraz 3-osobowe delegacje (np. samorząd uczniowski) z klas pierwszych, drugich i trzecich liceum.

Przewodniczący klas licealnych proszeni są o dostarczenie do sekretariatu listy uczniów z kl. 1, 2 i 3 wytypowanych do udziału w koncercie do godz. 11.00, dnia 18 grudnia.

Wigilie klasowe
Trzy pierwsze godziny lekcyjne odbywają się wg planu.

Wigilie klasowe organizujemy w następujących klasach:

Klasa 1 gn – sala B5
Klasa 1gr – sala B14
Klasa 2 g – sala A0
Klasa 3 g – sala B4

Klasa 1a – sala B12
Klasa 1b – sala B11
Klasa 1c – sala B9
Klasa 1d – sala C17

Klasa 2a – sala B7
Klasa 2b – sala B21
Klasa 2c – sala C16
Klasa 2d – sala B1

Klasa 3a – sala B13
Klasa 3b – mała B6
Klasa 3c – sala C15
Klasa 3d – sala B8
Klasa 3e – sala B2

godz. 11.00-12.00 klasy wraz z wychowawcami przygotowują klasową wigilię,
godz. 12.00-13.00 klasowe wigilie,
godz. 13.00-14.00 porządkowanie klas,

Opiekę nad klasami sprawują wychowawcy oraz nauczyciele, którzy w tym czasie powinni mieć zajęcia w danej klasie.

Po wigilii klasa zobowiązana jest do uporządkowania sal oraz wyniesienia śmieci do kontenera. Wychowawców prosimy o dopilnowanie porządku w salach.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content