Start / Promowany News / Legitymacje

Legitymacje

Przewodniczący klas 2 i 3 proszeni są o zebranie legitymacji szkolnych i dostarczenie ich do podbicia do sekretariatu uczniowskiego.