Start / Bez kategorii / Oferta nauki za granicą w 2012r.

Oferta nauki za granicą w 2012r.Otrzymaliśmy bardzo ciekawą ofertę dotyczącą wyjazdów uczniów za granicę. Poniższy program realizowany jest przez z Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS.

Zapraszamy do lektury:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS serdecznie zaprasza Państwa szkołę oraz uczniów do udziału w nowej akcji Programu – Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa.

Ponieważ realizowali Państwo lub realizują Partnerskie Projekty Szkół Comeniusa możecie wziąć udział w nowej akcji dającej możliwość przedłużenia współpracy pomiędzy szkołami partnerskimi.

Celem akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w odniesieniu do uczniów jest umożliwienie im pobierania nauki w szkole za granicą w okresie od 3 do 10 miesięcy, a w związku z tym rozwój kompetencji osobistych i językowych. W przypadku uczestniczących szkół, celem jest wzmocnienie wieloletniej współpracy pomiędzy nimi, która przyczynia się do wzajemnego uznawania nauki i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji.

W trakcie pobytu uczeń przebywa u rodziny goszczącej, która zapewnia mu opiekę, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.
Dofinansowanie w ramach projektu obejmuje koszty podróży ucznia w obie strony, comiesięczne „kieszonkowe”, obowiązkowe ubezpieczenie, koszty przygotowania językowego ucznia oraz koszty związane z administrowaniem projektem dla szkoły wysyłającej oraz przyjmującej.

W roku 2011 w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa udział biorą następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Wnioski składane są do polskiej Narodowej Agencji w terminie do 1 grudnia 2011r. W przypadku akceptacji wniosku, wyjazdy uczniów za granicę mogą rozpocząć się w roku szkolnym 2012/2013.

Informacje oraz z dokumenty dla akcji, znajdują się na stronie internetowej www.comenius.org.pl w zakładce Wyjazdy Indywidualne Uczniów.

Wzory dokumentów na rok 2011/12 będą różnić się jedynie nieznacznie w stosunku do dokumentów obowiązujących w latach 2010/11.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie informacji nt. akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa gronu pedagogicznemu, uczniom Państwa szkoły, ich rodzicom oraz Państwa koleżankom i kolegom z zagranicznych szkół partnerskich.

Gdyby chcieli Państwo zasięgnąć dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z Michałem Waszczukiem email: mwaszczuk@frse.org.pl, tel.: 22 46 31 216.

Udział w akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa to wielka i niepowtarzalna okazja dla polskich uczniów – gorąco zapraszamy do udziału.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content