Start / Wpisy / Olimpiada Historyczna

Olimpiada Historyczna

Dnia 12 stycznia na UAM w Poznaniu odbyły się eliminacje pisemne Olimpiady Historycznej. Do tego etapu zakwalifikowało się trzech uczniów naszego liceum: Dagmara Bielerzewska, Mikołaj Łukomski, Grzegorz Spychaj. Zadaniem uczestników było napisanie pracy na temat z wybranej specjalności historycznej: starożytności, średniowiecza, nowożytności, historii XIX wieku, historii XX wieku po 1945 roku, historii parlamentaryzmu.

Do eliminacji ustnych, które odbyły się 29 stycznia, zostali zakwalifikowani uczestnicy, którzy otrzymali z napisanej pracy ocenę co najmniej dobrą. W ich gronie znaleźli się Dagmara Bielerzewska i Mikołaj Łukomski. Odpowiedź ustna odbywała się przed trzyosobową komisją z materiału z zakresu lektur, zdeklarowanej specjalności oraz historii powszechnej.

Na liście osób uczestniczących w etapie centralnym znalazła się Dagmara Bielerzewska z klasy IIId, które na swoją specjalność wybrała średniowiecze. Kilkudniowy III etap odbędzie się w kwietniu. Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują 100% na maturze z historii na poziomie rozszerzonym.
Opiekunem wszystkich uczestników jest mgr Robert Kulig.

logo powiatu i państwa
BIP - logo

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content