Start / PROMOCJA archiwum Gim i LO

PROMOCJA archiwum Gim i LO

GIMNAZJUM_nabór_2014

Do pobrania:

  • Karta naboru do gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – pobierz plik pdf.
  • Regulamin rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 – pobierz plik pdf.
  • Pobierz prezentację o Gimnazjum  – plik pdf.

Od września 2012r. w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica działa Gimnazjum Dwujęzyczne im. Stanisława Staszica (z językiem angielskim).

Podstawowym elementem wyróżniającym gimnazjum dwujęzyczne jest intensywna nauka języka angielskiego, w znacznie zwiększonym wymiarze godzin. Co ważne, od kandydatów do gimnazjum nie jest wymagana znajomość języka angielskiego.

W drugiej i trzeciej klasie wprowadza się elementy języka angielskiego w nauczaniu wybranych przedmiotów.

Uczniowie mają również zajęcia na których poznają kulturę Wysp Brytyjskich z nauczycielem z Wielkiej Brytanii.

Oprócz języka angielskiego gimnazjaliści uczą się również drugiego języka – może to być język niemiecki, francuski lub rosyjski.

Nauka odbywa się w budynku I LO w trybie jednozmianowym. Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, boiskiem ORLIK oraz salą komputerową. Zajęcia dydaktyczne w gimnazjum prowadzi doświadczona kadra nauczycielska, pracująca również z licealistami.

Nasi gimnazjaliści są pełnoprawnymi członkami społeczności „Staszka” i oprócz tego, że mają szanse rozwijania swoich zainteresowań w ramach zajęć dodatkowych, uczestniczą we wszystkich imprezach organizowanych dla uczniów liceum, takich jak obozy sportowe, wycieczki i wyjazdy, koncerty i imprezy okolicznościowe.

Zeszłoroczne doświadczenia w funkcjonowaniu szkoły wskazują, że młodzi gimnazjaliści dobrze aklimatyzują się wśród starszych kolegów, ci z kolei przyjmują obecność gimnazjalistów z dużą życzliwością.

Absolwenci gimnazjum będą mieli możliwość kontynuowania nauki i doskonalenia znajomości języka angielskiego w klasie dwujęzycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie.

1g – Gimnazjum dwujęzyczne

– wysokie merytoryczne przygotowanie nauczycieli,
– zwiększona liczba zajęć z języków obcych,
– bezpieczeństwo i atmosfera motywująca do nauki,
– gwarancja ciągłości kształcenia dwujęzycznego w liceum,
– kształcenie w dwóch językach,
– bezpośredni dostęp do e-dziennika,
– jeden nauczyciel przedmiotu ponoszący odpowiedzialność za wyniki matury.

Fot. Maria Cichy
Fot. Maria Cichy
Fot. Maria Cichy
Fot. Maria Cichy
Fot. Maria Cichy
Fot. Maria Cichy

————————————————————
———————————————– LO———–

rekrutacja_LO_2014-15_poster

Rozpoczął się proces rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Na terenie całego powiatu obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Prosimy o zarejestrowanie się w systemie. Poniżej podajemy link do strony:

https://pleszew.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php

 Wydruki z systemu prosimy o dostarczenie wraz z wymaganymi dokumentami do szkoły.

Do pobrania:

Propozycje klas na rok szkolny 2014/2015

   
Wrzesień
01.09.2016 r.
Rozpoczęcie Roku Szkolnego dla klas gimnazjalnych i licealnych
Msza św. godz.8.00 w parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pleszewie
9.00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klasy II i III liceum i II i III gimnazjum
11.00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla I klas gimnazjalnych oraz klas I liceum

14.09.2016 r.Spotkanie robocze Rady Rodziców – opinia programu wychowawczego
i profilaktyki. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Rodziców, zapoznanie z planem nadzoru i innymi działaniami.
Rada Pedagogiczna godz.15.15
Przedstawienie i opiniowanie planu nadzoru pedagogicznego
Ostateczny termin oddania i wgrania do e- dziennika rozkładów materiału
Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych
Zatwierdzenie obowiązujących planów i regulaminów
Zatwierdzenie planu WDN
23.09.2016 r.Deklaracje klas III gimnazjum dotyczące wyboru języka obcego na egzamin gimnazjalny
Deklaracje maturalne klas III liceum
28.09.2016 r.
Dyżur nauczycielski – godz.15.15 sala 9, omówienie przebiegu spotkania z Rodzicami.
Spotkanie z Rodzicami najpierw w auli potem w klasach, szkolenie rodziców klas I z obsługi e-dziennika , spotkanie o godz.

16.00 – klasy I liceum oraz I i II gimnazjum
16.45 – klasy II i III liceum oraz III gimnazjum
17.30 – Rada Rodziców sala 7
Październik
12.10.2016 r.
Wpłata na Radę Rodziców – p. Małgorzata Furmankiewicz i PZU (wszystkie klasy) – wpłata u pani Ewy Ryfy sekretariat główny
13.10.2016 r.
Uroczysta Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
14,15,16.10.2016 r.
Proponowany termin wyjazdu nauczycieli i pracowników
15.10.2016 r.Zatwierdzenie przez dyrektora szkoły tematów projektów edukacyjnych realizowanych w klasach II gimnazjum
19.10.2016 r.
Dyżur nauczycielski godzina 1515
Rada Pedagogiczna – wychowawcy klas i Pani pedagog omawiają problemy w klasach, opinie i orzeczenia PPP.
28.10.2016 r.Porządkownie grobów zmarłych nauczycieli i wychowanków oraz zapalenie zniczy na grobach
31.10.2016 r.Dzień dyrektorski wolny od zajęć edukacyjnych dla LO i Gimnazjum
Listopad
05.11.2016 r.Zabawa integracyjna dla gimnazjum i liceum
10.11.2016 r.Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
16.11.2016 r.
Wywiadówka dla rodziców:
16.00 – klasy I liceum oraz I i II gimnazjum
16.45 – klasy II i III liceum oraz III gimnazjum
17.30 – Rada Rodziców sala 7
19.11.2016 r.Połowinki dla klas II LO
W terminie do 30.11.2016 r.Zakończenie projektów edukacyjnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z wykorzystaniem książek z biblioteki szkolnej – odpowiedzialni wszyscy wychowawcy klas LO i Gimnazjum


Grudzień
14.12.2016 r.Dyżur nauczycielski 15.15 .Powiadomienie Rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania – wszystkie klasy liceum i gimnazjum

21.12.2016 r.
Opłatek i Koncert Bożenarodzeniowy (dla nauczycieli)
22.12.2016 r.
Wigilie w klasach
23-31.12.2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń
16.01.2017 r.
Rada Pedagogiczna ( klasyfikacyjna) godz. 1515, koniec I okresu dla uczniów wszystkich klas liceum i gimnazjum
18.01.2017 r.Wywiadówka dla rodziców:
16.00 – klasy I liceum oraz I i II gimnazjum
16.45 – klasy II i III liceum oraz III gimnazjum
17.30 – Rada Rodziców sala 7

27.01.2017 r.Studniówka
30.01.2017 r. – 12.02.2017 r.Ferie zimowe
?
Ostateczne deklaracje maturalne
Luty
15.02.2017 r.Dyżur nauczycielski godz.15.15
17.02.2017 r.Gala „ Staszka”
Marzec
8.03.2017 r.Święto Patrona Szkoły
20-21.03.2017 r.Drzwi otwarte w LiG, promocja szkoły, turniej powiatowy
21.03.2017 r.Dzień dyrektorski wolny od zajęć edukacyjnych dla LO
22.03.2017 r.
Dyżur nauczycielski godz.1515 .Powiadomienie uczniów klas III
o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach
z przedmiotów i zachowania.
Wywiadówka rodziców:
16.00 – klasy I liceum oraz I i II gimnazjum
16.45 – klasy II i III liceum oraz III gimnazjum
17.30 – Rada Rodziców sala 7

Kwiecień
3-5.04.2017 r.Rekolekcje
13-18.04.2017 r.Wiosenna przerwa świąteczna
19-21.04.2017 r. egzamin gimnazjalny

19.04.2016 r. – cz. humanistyczna
- wos i historia godz. 9.00
- język polski godz.11.00
20.04.2016 r. - cz. matematyczno – przyrodnicza
- przedmioty przyrodnicze godz.9.00
- matematyka godz.11.00
21.04.2017 r. język obcy nowożytny
- poziom podstawowy godz.9.00
- poziom rozszerzony godz.11.00

24.04.2017 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas III liceum godz. 15.15 sala 9

28.04.2017 r.

Zakończenie Roku Szkolnego dla klas III o godz.1000
Maj
2.05.2017 r.Dzień dyrektorski wolny od zajęć edukacyjnych dla LO i Gimnazjum
4,5,8. 05.2017 r.Dni wolne dyrektorskie dla liceum i gimnazjum - egzamin maturalny


24.05.2017 r.

Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania
Wywiadówka dla rodziców:
16.00 – klasy I liceum oraz I i II gimnazjum
16.45 – klasy II i III liceum oraz III gimnazjum
17.30 – Rada Rodziców sala 7

Czerwiec

1.06. 2017 r.

Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom.
Dzień prezentacji projektów edukacyjnych
12-24.06.2017 r.Termin na planowanie kilkudniowych wycieczek klasowych i szkolnych, krajowych i zagranicznych
16.06.2017 r.Dzień dyrektorski wolny od zajęć edukacyjnych dla LO i Gimnazjum

26.06.2017r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas I,II liceum i I , II, III gimnazjum
godz. 15 15
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji NarodowejZakończenie roku szkolnego dla klas I i II liceum
Zakończenie roku szkolnego la klas I, II, III gimnazjum

30.06.2017 r.Rozdanie świadectwa maturalnych
01.07.2017 r. – 31.08.2017 r.Ferie letnie
Wrzesień

01.09.2015 r.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016-2017


leaflet_2014_lo_1

leaflet_2014_lo_2

Fot. Maria Cichy
Fot. Maria Cichy
Skip to content