Start / Wybitni absolwenci

Wybitni absolwenci

Naszą Alma Mater ukończyło do tej pory wielu wybitnych absolwentów, między innymi:

 • dr Małgorzata Kikowska – dr n. farm. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin UM w Poznaniu;
 • dr Jacek Małyszko – adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej UE w Poznaniu;
 • dr Adrian Cierniak – Wydział Nauk Geograficznych UAM Poznań;
 • dr Beata Brajer- Luftman – starszy wykładowca w Katedrze Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
 • dr Grzegorz Borkowski – Katedra Turystyki i Rekreacji UAM w Poznaniu;
 • dr Marta Szczepańska – adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;
 • dr Karolina Sobczak – adiunkt w Katedrze Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej;
 • dr Katarzyna Cnotliwa–Machowiak – pracuje w Zakładzie Geotechniki i Geologii Inżynierskiej Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej;
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Dziuba – długoletni kierownik Sekretariatu Episkopatu Polski, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;
 • dr hab. inż. Jan Jabczyński – kierownik Zespołu Optyki Laserów Instytutu Optoelektroniki WAT. Wykładowca propagacji promieniowania, optyki stosowanej, optyki laserów;
 • dr Norbert Jankowski – pracuje na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK w Toruniu;
 • dr hab. Tomasz Jurdziński – dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • dr hab. Tomasz Jurdziński – zastępca dyrektora Instytutu Informatyki. Pracuje w Zakładzie Złożoności Obliczeniowej i Analizy Algorytmów Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • dr Magdalena Kunert-Bajraszewska – pracuje na Wydziale Astronomii i Informatyki UMK, kierunek: radioastronomia;
 • prof. dr hab. Jerzy Kaliszan – prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych Neofilologii UAM w Poznaniu;
 • dr Katarzyna Karczewska-Michaud – ukończyła specjalizację patologii sercowo-naczyniowej na Uniwersytecie w Padwie, pracuje w Instytucie Medycyny Sądowej w Lozannie, wykłada kryminalistykę dla studentów medycyny i prawa;
 • dr Michał Kieling – były kanclerz kurii kaliskiej, adiunkt pracuje w Zakładzie Teologii Patrystycznej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu;
 • dr Dariusz Piotr Klimczak – literaturoznawca, teatrolog, specjalista dramy edukacyjnej, wykładowca na UJ w Krakowie;
 • dr Romana Łapa – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa polskiego, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM – oddział w Kaliszu;
 • prof. dr hab. Bronisław Marciniak – prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • dr hab. inż. Marek Marciniak – dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu;
 • prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz – literaturoznawca, krytyk literacki, pracuje w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu;
 • prof. dr hab. Tadeusz Pisarski – wybitny ginekolog;
 • dr Hanna Suchocka – polityk, radca prawny, nauczyciel akademicki, premier Polski w latach 1992-93, minister sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim;
 • prof. dr hab. Tadeusz Szczepański – historyk filmu, krytyk filmowy, tłumacz, kulturoznawca. Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi;
 • prof. dr hab. Ryszard Tanaś – kierownik Zakładu Optyki Nieliniowej Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu;
 • Prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska–Bartkowiak – kierownik Zakładu Fizyki Dielektryków Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu;
 • prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki – twórca i wieloletni dyrektor Instytutu Marketingu i Zarządzania Politechniki Białostockiej;
 • dr Janusz Wojcieszak – adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej, specjalizacja naukowa: współczesna filozofia i socjologia kultury hiszpańskiej i latyno-amerykańskiej.