Start / Wpisy / Zjazd absolwentów – podsumowanie

Zjazd absolwentów – podsumowanie

Dnia 14 czerwca 2014 roku z okazji obchodów Jubileuszu 95-lecia Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie odbył się Zjazd Absolwentów połączony z Festynem.

Zjazd rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela odprawioną w intencji szkolnej społeczności przez absolwenta szkoły Bpa łowickiego ks. Prof. Dr hab. Andrzeja Franciszka Dziubę. Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego Ryszard Belak podczas Koncertu Absolwentów w sali Domu Parafialnego w Pleszewie. Inaugurując część oficjalną Prezes powitał wszystkich absolwentów oraz Profesorów i Wychowawców, zarówno tych, którzy pracowali w naszym Liceum w minionych latach jak i aktualnie pracujących, na czele z Panią Dyrektor Lillą Deleszkiewicz.

Był to kolejny dziewiąty Zjazd Absolwentów i Wychowanków, bowiem pierwszy odbył się z okazji 25 lecia szkoły w 1948 r. Przez 95 lat mury szkoły opuściło około dziewięć tysięcy absolwentów. Wielu spośród nich odniosło znaczące sukcesy w świecie nauki, literatury, kościoła, mediów czy polityki. To dzięki Liceum absolwenci wywodzący się z ziemi pleszewskiej uzyskali możliwość zdobycia średniego wykształcenia, uwieńczonego świadectwem dojrzałości, które otwierało drogę do dalszego kształcenia się. Wielką i nieocenioną zasługę w kształceniu i przygotowaniu absolwentów do dojrzałości i dalszego życia miało grono szanownych Profesorów i Wychowawców, którzy przez 95 lat pracowali w Liceum, którym w imieniu całej wspólnoty absolwenckiej wyrażono szacunek i uznanie oraz podziękowanie za poświęcenie w kształceniu i wychowywaniu. Oddano cześć zmarłym profesorom i absolwentom poprzez zapalenie symbolicznego ognia pamięci i złożenie go przed tablicą pamiątkową w szkole. Po części oficjalnej absolwenci przeszli ulicami miasta do szkoły gdzie odsłonięto tablicę upamiętniającą wszystkich dyrektorów szkoły a przybyli goście spotykali się z obecnymi i emerytowanymi pracownikami Liceum oraz Zarządem Stowarzyszenia Przyjaciół LO. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa prac artystycznych i naukowych absolwentów a także prezentacje działalności Szkoły i Samorządu Szkolnego.

W zjeździe uczestniczyło ok. 300 absolwentów, 39 nauczycieli oraz 14 emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. Absolwenci osiągając odpowiedni wiek są świadomi nieodwołalnego procesu przemijania na tym świecie, tęsknią do miejsc swojej młodości, swoich szkolnych Koleżanek i Kolegów, swoich Nauczycieli i Wychowawców. Wspomnienia o szkole i naszych zjazdach realizowały się podczas pobytu w szkole i na festynie zjazdowym. Organizacją Zjazdu zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica we współpracy z Dyrekcją Szkoły.

Szkoła i Stowarzyszenie chcą zbierać pamiątki, fotografie, dokumenty, które pomogą stworzyć portret szkoły na 100 lecie swojego istnienia. Spotkanie po latach zakończono zaproszeniem wszystkich absolwentów i wychowanków na następny Jubileuszowy Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie w 2019 roku.

Wszystkim uczestnikom spotkania zjazdowego: absolwentom, emerytowanym i obecnym pracownikom, sponsorom oraz uczniom serdecznie dziękujemy.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM I DYREKCJA SZKOŁY

logo powiatu i państwa
BIP - logo

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content