Dyrekcja Liceum i Gimnazjum zawiadamia, że dnia 29 maja 2014 r. (czwartek)
odbędzie się koncert filharmonii na 2 godz. lekcyjnej dla klas pierwszych i drugich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum.

Opiekunami na koncercie są nauczyciele, którzy mają lekcje z daną klasą w czasie trwania filharmonii.

Koszt uczestnictwa w koncercie wynosi 2,00 zł. Wpłaty wraz z listą skarbnik przynosi najpóźniej do dnia 23.05.2014r. (piątek) do sekretariatu głównego.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content