Start / Wpisy / Filharmonia

Filharmonia

Dyrekcja Liceum i Gimnazjum zawiadamia, że dnia 7 stycznia 2016r.(czwartek) odbędzie się koncert filharmonii

na 2 godz. lekcyjnej
– dla klas drugich i trzecich gimnazjum oraz drugich liceum
na 3 godz. lekcyjnej
– dla klas pierwszych gimnazjum i pierwszych liceum

Opiekunami na koncercie są nauczyciele, którzy mają lekcje z daną klasą w czasie trwania filharmonii.
Koszt uczestnictwa w koncercie wynosi 2,00 zł.

Wpłaty wraz z listą skarbnik przynosi najpóźniej do dnia 5.01.2016r. (wtorek) do sekretariatu głównego.
Proszę o dopilnowanie ww. terminu!

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content