Start / Wpisy / Filharmonia

Filharmonia

Dyrekcja Liceum i Gimnazjum zawiadamia, że 22 września 2016r. (czwartek) na 5 godz. lekcyjnej odbędzie się koncert filharmonii dla klas pierwszych gimnazjum oraz liceum.

Opiekunami na koncercie są nauczyciele, którzy mają lekcje z daną klasą w czasie trwania filharmonii.
Koszt uczestnictwa w koncercie wynosi 2,00 zł.

Wpłaty wraz z listą osób skarbnik przynosi najpóźniej do dnia 20.09.2016r. Godz. 8.30, do sekretariatu głównego.

Dyrekcja Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie informuje, że jak co roku w ramach edukacji muzycznej odbywać się będą koncerty filharmonii:

  • dla klas pierwszych gimnazjum i liceum – uczestnictwo obowiązkowe (opłata 2 zł miesięcznie),
  • udział pozostałych klas gimnazjum i liceum jest uzależniony od chęci uczestnictwa całej klasy,
  • przewodniczący klas, które chciałyby uczestniczyć w koncertach proszeni są o poinformowanie dyrekcji szkoły,
  • skarbnicy klas zobowiązani są do dostarczenia zebranych pieniędzy do sekretariatu głównego do dnia podanego na komunikacie.

Filharminia

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content