Start / Bez kategorii / Koncert Bożonarodzeniowy i klasowe wigilie

Koncert Bożonarodzeniowy i klasowe wigilie

Koncert Bożonarodzeniowy

W środę 21 grudnia 2011r. o godz. 13.00 w auli odbędzie się Koncert Bożonarodzeniowy. Udział biorą klasy pierwsze oraz 4-osobowe delegacje z klas drugich i trzecich.

Przewodniczący klasy proszeni są o dostarczenie do sekretariatu listy uczniów z kl. 2 i 3 wytypowanych na Koncert Bożonarodzeniowy do godz. 11.00, 21 grudnia 2011r.


Wigilie klasowe

W czwartek 22 grudnia 2011r. organizujemy klasowe wigilie. Trzy pierwsze godziny lekcyjne odbywają się wg planu. Od godz. 11.00 do 13.00 klasy wraz z wychowawcami przygotowują klasową wigilię.

Opiekę nad klasami sprawują wychowawcy oraz nauczyciele, którzy w tym czasie powinni mieć zajęcia w danej klasie. Po wigilii klasa zobowiązana jest do uporządkowania sal oraz wyniesienia śmieci do kontenera. Wychowawców prosimy o dopilnowanie porządku w salach.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content