Start / Bez kategorii / KONKURS „AFRYKA 2030 – WYZWANIA ROZWOJOWE”

KONKURS „AFRYKA 2030 – WYZWANIA ROZWOJOWE”

Instytut Obywatelski PO RP oraz poseł Parlamentu Europejskiego Filip Kaczmarek
pod patronatem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty zapraszają do wzięcia udziału
w szkolnym konkursie „ Afryka 2030 – wyzwania rozwojowe”.

Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży zagadnień polityki rozwojowej oraz budowanie świadomości zależności globalnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie napisanie pracy na temat „Afryka 2030 – wyzwania rozwojowe”. Praca zawierać powinna refleksje uczestnika konkursu dotyczące polityki rozwojowej, zagadnień pomocy krajom rozwijającym się, globalizacji oraz praw człowieka.

Objętość pracy nie może przekraczać 5 stron formatu A4 (czcionka Times New Roman  12pkt). Ostateczną datą przyjęcia prac jest 21 kwietnia 2011r.

W pracy należy naszkicować wizę Afryki w 2030r. Zaproponować możliwe ścieżki rozwoju dla Czarnego Lądu w kolejnych 20-tu latach. Wskazać działania jakie powinna podjąć UE i sami Afrykańczycy, w obszarze polityki gospodarczej i praw człowieka by pomóc w skutecznym rozwoju tego kontynentu.
 
Zgłoszenia na konkurs do 8 kwietnia 2011r. przyjmuje pani Anna Ranke.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content