Start / Wpisy / Konkurs literacki

Konkurs literacki

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim „Drzwi do Wyobraźni”. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom AMICI orzz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu im. ks. prof. Józefa Tischnera we współpracy z Firmą AQUANET.

Szkolnym koordynatorem jest pani Lidia Michalak.

REGULAMIN

 • Konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z województwa wielkopolskiego.
 • Jego zadaniem jest rozwijanie zdolności literackich młodych ludzi, a także umożliwienie oficjalnego debiutu.
 • Celem konkursu jest promowanie talentów literackich wielkopolskiej młodzieży.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie 3 utworów poetyckich lub jednego utworu prozatorskiego (maks. 4 strony maszynopisu, czcionka 12, interlinia 1) w 3 egzemplarzach opatrzonych pseudonimem.
 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na publikację tekstów literackich w tomiku pokonkursowym i wykorzystanie ich do stworzenia scenariusza spektaklu teatralnego, przygotowywanego na finał Konkursu.
 • Termin nadesłania prac do 10 października 2014r. – decyduje data stempla pocztowego.
 • Prace podpisujemy tylko pseudonimem. Dane osobowe (imię, nazwisko, szkoła, adres i nr telefonu) wkładamy do zaklejonej koperty, opatrzonej tym samym pseudonimem co utwory oraz oznaczonej literą g (gimnazjum) lub l (liceum).
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
 • Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane.
 • Prace przesyłamy na adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom AMICI, os. Stare Żegrze 79/21, 61-249 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Literacki AMICI”.
 • Jury Konkursu to poeci poznańscy, naukowcy i poloniści, honorowy członek Jury – Jerzy Grupiński, to znany poznański poeta, wielokrotnie nagradzany za twórczość poetycką.
 • Laureaci zostaną zaproszeni listownie na listopadowy „Finału Konkursu Literackiego Amici”, podczas którego zostaną wręczone dyplomy i jak co roku bardzo atrakcyjne nagrody dla wyróżnionych twórców.
 • Nagrodzone prace zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku debiutów literackich, który będzie można otrzymać podczas tegoż finału.
  Nazwiska osób, których prace zostały zakwalifikowane do finału, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia najpóźniej 26.10.2014r.
 • Finał Konkursu literackiego odbędzie się w „Teatrze W Przejściu” w ZSO nr 4 – 28.11.2014r. – wstęp wolny.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content