Start / Wpisy / Oferta dla 3 klas LO

Oferta dla 3 klas LO

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, szczególnie dla uczniów zdających na maturze geografię.

W imieniu władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie chcielibyśmy poinformować Państwa Szkołę o nowej ofercie edukacyjnej UMCS.

W roku akademickim 2013/2014 został uruchomiony na UMCS nowy kierunek dziennych studiów licencjackich – Geoinformatyka.

Jest to kierunek międzyobszarowy – łączący wiedzę z zakresu geografii, informatyki oraz Systemów Informacji Przestrzennej, na którym szczególny nacisk został położony na zagadnienie praktycznych zastosowań zdobywanej wiedzy w różnych dziedzinach życia.

Geoinformatyka to studia dla osób łączących zamiłowanie do geografii i informatyki. Program studiów opracowano na podstawie własnych doświadczeń edukacyjnych, wiedzy i doświadczeń płynących ze współpracy międzynarodowej oraz zapotrzebowania dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Kierunek nastawiony jest na kształcenie interdyscyplinarnych specjalistów, merytorycznie oraz praktycznie przygotowanych do podjęcia pracy w sektorze państwowym i prywatnym. W realizację procesu dydaktycznego zaangażowani są pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz eksperci-praktycy, najczęściej będący pracownikami firm geoinformatycznych działających w Polsce i na świecie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na stronie internetowej kierunku Geoinformatyka geoinformatyka.umcs.lublin.pl.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content