Start / Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny, Magdalena Jankowska-Krysztofiak dyżuruje w:

 • poniedziałki 8.00-13.00
 • środy 8.00-13.00

Zapraszam młodzież, która chciałaby:

 • porozmawiać o życiu, niepowodzeniach szkolnych
 • spojrzeć na swoje sprawy z różnych stron
 • przezwyciężyć lęki i obniżony nastrój
 • zwiększać umiejętności rozwiązywania trudnych dla siebie spraw
 • tworzyć dobre relacje z rodzicami i nauczycielami bez rezygnacji z siebie

oraz rodziców:

 • których niepokoją zachowania i wyniki w nauce ich dzieci
 • pragnących rozwijać swoje umiejętności wychowawcze
 • pragnących przezwyciężać bezradność wychowawczą, oraz skuteczniej wspierać swoje dzieci w trudnych sytuacjach życiowych

pedagog
 

E-MAILOWA SKRZYNKA ZAUFANIA
Jeżeli masz pytania dotyczące:

 • problemów osobistych
 • problemów szkolnych
 • nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami
 • czujesz się nierozumiany przez rodziców
 • masz problemy z używaniem lub nadużywanie środków uzależniających

Napisz anonimowego e-maila – odpowiem na każde pytanie zapewniając anonimowość!

e-mail: skrzynka.zaufania@vp.pl

WAŻNE ADRESY I TELEFONY:

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomaga ofiarom przemocy
ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew
tel 62 7421184
tel. całodobowy 668 473 977

Niebieska Linia – dla ofiar przemocy
bezpłatna infolinia: 0 801 12 00 02

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116 111

Karan – terapia osób uzależnionych od narkotyków, grupy wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz
tel. 62 764 22 60

Pogotowie Narkotykowe
tel. 62 765 55 55
Bezpłatna infolinia: 0 800 120 289

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew
tel. 62 742 01 61

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew
tel. 62 742 16 55

Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie
ul. Kochanowskiego 6, 63-300 Pleszew
tel. 62 742 92 00 lub 997

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content