Start / Bez kategorii / PROJEKT EFS – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

PROJEKT EFS – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Dodano 24 maja 2011r.

Z przyczyn technicznych szkoła nie może uczestniczyć w projekcie. Prosimy nie dostarczać nowych zgłoszeń.


Udział szkoły w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego zapewnia doposażenie pracowni komputerowej, a młodzież biorąca w nim udział (spełniająca poniżej podane wymogi) otrzymuje na własność laptopa.

Kryteria udziału uczniów w programie:

  • Uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 504,00zł (w przypadku gdy uczeń legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota na jednego członka rodziny wynosi 583 zł),

lub

  • Uczniowie korzystający z prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku.

Osoby spełniające kryteria, proszone są o zgłaszanie do pedagoga szkolnego lub sekretariatu.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content