Start / Wpisy / Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie informuje o przebiegu spotkań z rodzicami w dniach 14 i 15 września 2021 r.

14.09.2021 r. godz. 18.00 spotkanie online wychowawców z rodzicami uczniów klas 2 i 3.

15.09.2021 r. godz. 16:15 – spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 (1a – sala 33, 1b – sala 30, 1c – sala 29). Podczas spotkań odbędą się wybory członków Rady Rodziców, szkolenie z obsługi e-dziennika, zapoznanie z dokumentacją szkolną, komunikaty i sprawy organizacyjne.

15.09.2021 r. godz. 17:00 – spotkanie dyrekcji z przedstawicielami Rady Rodziców, wybór Rady Rodziców, uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego, zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, propozycją dni wolnych od zajęć i innymi działaniami. Obecność obowiązkowa.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content