Start / Bez kategorii / Stypendia

Stypendia

Dyrekcja Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłosił nabór wniosków w ramach V edycji projektu stypendialnego pt: ”Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Kwota przyznanego stypendium to 3000 zł.

W roku szkolnym 2012/2013 wsparciem finansowym zostanie objętych 500 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych napotykających na bariery o charakterze ekonomicznym, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Terminy składania wniosków są wyznaczone między 23.10.2012r.–22.11.2012r. włącznie.

Szczegóły w załączniku oraz sekretariacie uczniowskim.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content