Start / Wpisy / Sukces w Olimpiadzie Historycznej

Sukces w Olimpiadzie Historycznej

Mikołaj Łukomski, uczeń klasy 2d zakwalifikował się do eliminacji centralnych XLIV Olimpiady Historycznej. Uczeń naszego liceum w trakcie eliminacji II stopnia(okręgowych) zdobył z pracy pisemnej i odpowiedzi ustnej łączną liczbę 95 punktów co dało mu awans z okręgu poznańskiego do etapu centralnego OH, który odbędzie się w dniach 6 – 9 kwietnia 2018 roku. W czasie zmagań olimpijskich Mikołaj odpowiadał na pytania z zakresu wybranej specjalności (w tym przypadku historia XIX wieku) podstawy programowej – poziom rozszerzony oraz wybranych lektur.

6 lutego uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w okręgu poznańskim otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Wręczane były one przez prof. dr hab. Józefa Dobosza – Dyrektora Instytutu Historii UAM oraz  prof.  dr hab. Zbyszko Górczaka – Przewodniczącego Komitetu Okręgowego OH w Poznaniu.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content