Start / Bez kategorii / Sypendia dla uczniów

Sypendia dla uczniów

Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu czytamy:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez ucznia Wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie stypendialnym (niezbędne dokumenty do pobrania tutaj) w formie papierowej, w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content