Start / Bez kategorii / Test sprawdzający

Test sprawdzający

Nauczyciele języka niemieckiego przypominają, że 19 kwietnia 2012r. przeprowadzony zostanie dyrektorski test sprawdzający.

– na pierwszej lekcji – klasy drugie (grupy kontynuacyjne)
– na drugiej lekcji – klasy pierwsze (grupy kontynuacyjne)

Obecność na teście obowiązkowa.

Zagadnienia do powtórki

1. Czas Perfekt
2. Przyimki
3. Odmiana różnych czasowników
4. Czasowniki modalne
5. Określanie czasu
6. Spójniki (szyk wyrazów w zdaniu)
7. Krótka forma
8. Opis ilustracji ( + 3 pytania)
9. Udzielanie informacji
10. Tryb rozkazujący
11. Zdania podrzędnie złożone – kl. II
12. Deklinacja przymiotnika – kl. II
13. Passiv – strona bierna
14. Czas Imperfekt

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content