Start / Bez kategorii / Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie zawiadamia, że 23 listopada 2012r. o godz. 16.00 w auli szkoły odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia, na które serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów i wychowanków.

I. Porządek obrad

1. Otwarcie i powitanie zebranych.
2. Ustalenie liczby uczestniczących osób. W przypadku mniejszej liczby od połowy członków- wyznaczenie i przyjęcie w tym samym dniu drugiego terminu.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia od ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego odbytego 23 września 2011r.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami i okolicznościowe wystąpienia.
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwał:
a) Zmian w składzie Zarządu,
b) Organizacji zjazdów w 2014 i 2019.

8. Sprawy różne- wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad.

II. Okolicznościowy koncert przygotowany przez uczniów Liceum.

III. Koleżeńskie spotkanie ze wspomnieniami, śpiewami, kawą i ciastem.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content