Start / Wpisy / Warsztaty w zakresie rysunku

Warsztaty w zakresie rysunku

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w ciekawych warsztatach. Szczegóły poniżej.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich wszystkich klas Południowej Wielkopolski na nieodpłatne warsztaty w zakresie rysunku prowadzone przez prof. dr hab. sztuki Tadeusza Gaworzewskiego.

Zajęcia odbywają się w Kaliszu w każdą pierwszą sobotę miesiąca począwszy od dnia 7 listopada 2015 roku do 6 czerwca 2016 r. w godz. 9:00 – 12:00 w pracowni sala 401 w gmachu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, ul. Nowy Świat 28-30.

RYSUNEK
Program warsztatów:

1) Zapoznanie z programem kursu. Warsztat rysunkowy i malarski. Podstawy kompozycji. Praktyczne zastosowanie perspektywy. Geometria i jej znaczenie w konstruowaniu przestrzeni rysunkowej. Ćwiczenia rysunkowe – prosty układ brył w przestrzeni węgiel rysunkowy, suchy pędzel.

2) Martwa natura w układzie prostego układu przestrzennego – kompozycja, wartości wielowalorowej kreski – rysunek linearny. Węgiel rysunkowy.

3) Martwa natura – układ elementów posiadających wyraźne kierunki pionowe, poziome, ukośne. Wyrażanie liniami prostymi i łukami form nieregularnych, konstrukcyjny charakter, układy ujawniany przestrzenią waloru kreski, perspektywą oraz wielkością form składowych. Węgiel rysunkowy.

4) Wartości kreski i plamy wielowalorowej na podstawie układu przedmiotów- brył takich jak kula, sześcian, stożek, ostrosłup itp. (dotyczy przedmiotów sprowadzających się do wyżej wymienionych brył). Kredka czarna, sangwina.

5) Znaczenie szkicu wstępnego dla studium rysunkowego. Koncepcje kompozycyjne a realizacja rysunkowa. Przybory pomocnicze w procesie rysowania – przezierki, obliczanie rozmiarów i proporcji, obraz na ekranie aparatu foto i video. Węgiel lub kredka.

6) Rysunek czarną farbą plakatową lub akrylową, pędzlem szczecinowym o jednej wartości czerni, lecz o dużym zróżnicowaniu kreski, jej dynamiki, wielkości i ekspresji. Ćwiczenie na podstawie poznanej wcześniej martwej natury.

7) Kompozycje rysunkowe o zmiennej dominancie. Martwa natura w pełnej przestrzeni pracowni (możliwe jej obejście ze wszystkich stron). Węgiel, kredka – do wyboru.

8) Rysunki wnętrz – perspektywa, wartości przestrzenne kreski i plamy wielowalorowej. Wnętrza kościołów, muzeów, przestrzennie rozległych gmachów użyteczności publicznej. Rysunki małoformatowe piórem, cienkopisem, flamastrem, długopisem.

9) Postać ludzka na podstawie figur gipsowych – kopie rzeźb antycznych. Proporcje anatomiczne, relatywizm elementów składowych, motoryka ruchu. Rysunki linearne o zmiennej wartości zespołu konstrukcyjnych kresek. Szkice wstępne i rysunki realizacyjne na formatach min.70 cm x 50 cm.

10) Studium rysunkowe postaci – rzeźby z uwzględnieniem relacji pomiędzy nią a przestrzenią wokół. Dystans i jego znaczenie pomiędzy modelem a rysującym. Technika do wyboru – węgiel, kredka, suchy pędzel.

11) Znaczenie jakości powierzchni rysunkowej, rodzaju techniki, formatu podobrazia rysunkowego dla pełnego wyrażenia jakości i zakresu tematu. Wiedza z zakresu optyki, wiedza historii przedmiotu pomocna w budowaniu programu kreacji artystycznej. Rysunek w malarstwie. Techniki malarstwa sztalugowego.

Uwagi:

* Podstawowy – elementarny powyższy program dla uczestników niezaawansowanych

* Dla uczestników zaawansowanych program zindywidualizowany odpowiednio do stopnia zaawansowania artystycznego

* Zgłoszenia kierować na adres: Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz,
tel. (62) 757 58 63, e-mail: WPA@amu.edu.pl

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content