Start / Bez kategorii / Wnioski w sprawie dożywiania

Wnioski w sprawie dożywiania

Dyrekcja Liceum i Gimnazjum informuje o możliwości składania do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pleszewie wniosków w sprawie dożywiania.

Wnioski z pełną dokumentacją:
tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny, np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urzędu Gminy.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rodziny w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego(456,00) czyli 684,00 zł miesięcznie, kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.

Termin składania wniosków do tutejszego Ośrodka ustala się do dnia 10 grudnia 2012 r., aby można było wydać decyzje, które pozwolą na korzystanie z dożywiania od miesiąca stycznia 2013r.

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content