Start / Wpisy / Zmiana w zakresie fakturowania

Zmiana w zakresie fakturowania

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkowymi zmianami dotyczącymi centralizacji rozliczeń w podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie ustawy z dnia 5 września2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizacje projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (tj. DZ.U. 2016, poz.1454) Powiat Pleszewski (dalej: Powiat) dokonuje centralizacji VAT z jednostkami budżetowymi Powiatu od dnia 1 stycznia 2017 r.

Powyższe oznacza, że wszystkie Wykonywane przez naszą Jednostkę czynności sprzedażowe i zakupowe dla celów VAT uznawane będą za czynności wykonywane przez Powiat jako podatnik VAT.

W związku z powyższym zmianie ulegają dane naszej Jednostki jako sprzedawcy towarów i usług – tj. nazwa Jednostki i numer NIP jakimi będzie się posługiwała nasza Jednostka:

SPRZEDAWCA:
Powiat Pleszewski
Ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
NIP: 6080091886

WYSTAWCA:
Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica
w Pleszewie
ul. Poznańska 38
63-300 Pleszew

Ponadto, analogicznie zmianie ulegają dane naszej Jednostki jako nabywcy towarów i usług – tj. nazwa Jednostki i numer NIP jakim będziemy się posługiwała nasza Jednostka:

NABYWCA:
Powiat Pleszewski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
NIP: 6080091886

ODBIORCA:
Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica
w Pleszewie
(PŁATNIK) ul. Poznańska 38
63-300 Pleszew

Wystawione faktury, które nie będą poprawnie wskazywać nabywcy (scentralizowanego podatnika VAT – Powiatu) według powyższego wzoru, wystawiane będą wadliwe i nie będą mogły zostać zaakceptowane przez Jednostkę oraz Powiat.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższych zmian w odniesieniu do faktury wystawionych od dnia 1 stycznie 2017 r. (tj. Wystawianie faktur na dane Jednostki wskazane w niniejszym piśmie od dnia 1 stycznia 2017 r.)

Z poważaniem,
Lilla Deleszkiewicz

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content