Start / Dokumenty

Dokumenty

Ogólne

Dokumentacja I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

Wymagania edukacyjne na 2019/2020 – przejdź do dokumentów.

Inne
e-usprawiedliwienia – instrukcja używania e-dziennika do usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców.