Kategorie

Na zdjęciu uczniowie w klasie pozują do zdjęcia, stojąc pośrodku klasy. Z prawej strony absolwentka, która odbyła spotkanie z uczniami.

Absolwenci wracają

Na początku marca odwiedziła naszą szkołę Julia Kuźnicka, studentka Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych UAM w Poznaniu. Julia przedstawiła program studiów i wykorzystanie technologii komputerowych przy tworzeniu map. Opowiadała też o praktykach wyjazdowych i możliwościach zatrudnienia po studiach. Fot. Anna Ranke.

Partnerzy

Kliknij przyciski poniżej. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową instytucji, której on dotyczy.Aby wrócić na stronę Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki). Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza…

Historia szkoły

W szkole pruskiej Pleszew pod zaborem pruskim W początkach XIX w. Pleszew był miastem prywatnym. Właścicielem miasta była Ludwika Sokolnicka, w 1807r. sprzedała je Taczanowskim. W 1833r. miasto w myśl rozporządzeń pruskich, przestało być szlacheckim, a stało się samorządowym. Od…

Patron

Stanisław Wawrzyniec Staszic urodził się w 1755 roku w Pile, zmarł W 1826 roku. Filozof, przyrodnik, pisarz polityczny. Ukończył seminarium duchowne w Poznaniu, po czym wyjechał na studia zagraniczne do Francji i Niemiec. Interesował się głownie naukami przyrodniczymi, geologią, fizyką.…

Dyrektorzy

LIlla Deleszkiewicz(2008 – obecnie) Izabella Wawroska (2007-2008) Stanisław Janiak (2006-2007) Dorota Czaplicka(2005-2006) Andrzej Szymański (1990-2005) Andrzej Kulig(1974-1990)  Jan Piasecki(1968-1974) Antoni Szymański (1966-1968) Władysław Jachowski (1949-1966) Hipolit Marciniak (1948-1949) Maksymilian Józefiak(1945) Marian Dohnal(1933-1948) Walenty Szweda(1919-1933) Stanisław Herwart(1919)

Szkoła dzisiaj

O szkole Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie, to szkoła z wieloletnią tradycją, jednak stawiająca na nowoczesność. Od czerwca 2012r., po tym jak szkoła przeszła restrukturyzację i przyjęła nową nazwę – Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w…

Rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024: Nr rachunku Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Pleszewie 24840700030000031620000001 Regulamin Rady Rodziców Klikając przyciski „Pobierz dokument PDF” otworzysz w tym samym oknie dokument PDF. Można pobrać ten dokument klikając ikonę skierowanej w…