Zdjęcie przedstawia budynek szkoły

Wybitni absolwenci

Naszą Alma Mater ukończyło do tej pory wielu wybitnych absolwentów.  Dane prezentowane poniżej oparte na informacjach dostępnych w Internecie, a lista z pewnością nie jest pełna. Jeśli jesteście Państwo w posiadaniu innych informacji o naszych absolwentach prosimy o przesłanie na adres email: lopleszew(at)lopleszew.pl*.

*w miejsce „(at)” prosimy wstawić znak „@”.

Lista wybitnych absolwentów

 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Ligęziński – specjalista z II stopniem specjalizacji z zakresu otolaryngologii i laryngologii. Autor wielu prac naukowych i opracowań książkowych. Były Kierownik Kliniki Otolaryngologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego;
 • dr Małgorzata Kikowska – dr n. farm. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin UM w Poznaniu;
 • dr Jacek Małyszko – adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej UE w Poznaniu;
 • mgr Adrian Cierniak – Wydział Nauk Geograficznych UAM Poznań;
 • dr Beata Brajer- Luftman – starszy wykładowca w Katedrze Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – brak informacji w internecie na temat pracy na UM
 • dr Grzegorz Borkowski – Katedra Turystyki i Rekreacji UAM w Poznaniu;
 • dr Marta Szczepańska – adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;
 • dr Karolina Sobczak – adiunkt w Katedrze Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej;
 • dr hab. Katarzyna Cnotliwa–Machowiak – adiunkt na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej;
 • prof. dr hab. inż. Jan Jabczyński – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Optoelektroniki WAT;
 • dr hab. Norbert Jankowski – prof. nadzwyczajny, Katedra Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu;
 • dr hab. Tomasz Jurdziński – dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • profesor nadzwyczajny informatyki na uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Brytanii;
 • dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska – adiunkt na Wydziale Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK;
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Kaliszan – Profesor zwyczajny w Zakładzie Języka Rosyjskiego UAM w Poznaniu;
 • dr Katarzyna Karczewska-Michaud – ukończyła specjalizację patologii sercowo-naczyniowej na Uniwersytecie w Padwie, pracuje w Instytucie Medycyny Sądowej w Lozannie, wykłada kryminalistykę dla studentów medycyny i prawa;
 • dr hab. Michał Kieling – adiunkt na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu;
 • dr Dariusz Piotr Klimczak – literaturoznawca, teatrolog, specjalista dramy edukacyjnej, wykładowca na UJ w Krakowie;
 • dr hab. Romana Łapa – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa polskiego, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM;
 • prof. dr hab. Bronisław Marciniak – w latach 2008-2016 rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • prof. dr hab. inż. Marek Marciniak – kierownik Zakładu Hydrometrii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu;
 • dr inż. Edyta Mianowska – adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim i prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Nauk Społecznych;
 • prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz – literaturoznawca, krytyk literacki, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu;
 • prof. dr hab. Tadeusz Pisarski – wybitny ginekolog i położnik;
 • dr Hanna Suchocka – polityk, radca prawny, nauczyciel akademicki, premier Polski w latach 1992-93, minister sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim;
 • prof. dr hab. Tadeusz Szczepański – historyk filmu, krytyk filmowy, tłumacz, kulturoznawca. Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • prof. dr hab. Ryszard Tanaś – profesor zwyczjany Zakładu Optyki Nieliniowej Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu;
 • Prof. dr hab. Małgorzata Śliwińska–Bartkowiak – Kierownik Zakładu Fizyki Dielektryków na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu;
 • prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki – kierownik Katedry logiki, informatyki i filozofii nauki Wydziału Historyczno-Socjologistycznego Uniwersytetu w Białymstoku;
 • dr Janusz Wojcieszak – adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej, specjalizacja naukowa: współczesna filozofia i socjologia kultury hiszpańskiej i latyno-amerykańskiej.
Udostępnij: