Zdjęcie przedstawia budynek szkoły

Pełny kalendarz szkolny

Kalendarz na rok szkolny 2022/2023

Sierpień
30.08.2022 r.Opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych oraz planu dyżurów na rok szkolny 2022/2023.
Wrzesień
1.09.2022 r. CZWARTEKRozpoczęcie Roku Szkolnego. 1.Msza św. godz. 8.00 w  kościele Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pleszewie.9.30 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1 i 2 (aula) 10:30 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 3 i 4 (aula)
14.09.2022 r. ŚRODARada Pedagogiczna godz. 15:15.Przedstawienie i opiniowanie planu nadzoru pedagogicznego. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023. Projekt programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2022/2023. Opinia dotycząca wytypowania kandydatów do Stypendiów Starosty Pleszewskiego. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły na rok szkolny 2022/2023. Zatwierdzenie planu pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023. Zaopiniowanie i zatwierdzenie realizacji Programu doradztwa zawodowego. Zmiany w statucie I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie. 
14.09.2022 r. ŚRODA16:30 – Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I, wybory członków Rady Rodziców szkolenie rodziców klas I z obsługi e-dziennika, zapoznanie z dokumentacją szkolną, konsultacje z rodzicami 17:15 – spotkanie wychowawców klas 2, 3 i 417:30 – spotkanie z Radą Rodziców , ukonstytuowanie władz RR. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego, zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego i innymi działaniami, informacja o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
30.09.2022 r. PIĄTEKDeklaracje maturalne dla klas 4 LO
30.09.2022 r. PIĄTEK Zabawa integracyjna klas 1
wrzesieńIntegracje klas zgodnie z propozycją wychowawców. 
Październik
  05.10.2022 r. ŚRODADyżur nauczycielski godzina 15.15 – 16.15 (konsultacje z rodzicami) Opinia dotycząca projektu Planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie na rok 2023. Zaopiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom Nagród Dyrektora Szkoły. 
21.10.2022 r. PIĄTEKDzień Dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
21 – 23.10.2022 r. PIĄTEK- NIEDZIELAWycieczka nauczycielska.
28.10.2022 r. PIĄTEKPołowinki klas 2 i 3.
28.10.2022 r. PIĄTEKPorządkowanie grobów zmarłych nauczycieli i wychowanków oraz zapalenie zniczy na grobach.
Listopad
31.10.2022 r. PONIEDZIAŁEKDzień Dyrektorski  wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
10.11.2022 r. CZWARTEKUroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
16.11.2022 r. ŚRODADyżur nauczycielski 15.15 – 16.15 (konsultacje z rodzicami).
Grudzień
14.12.2022 r. ŚRODA Wywiadówka dla rodziców i dyżur nauczycielski (konsultacje z rodzicami) 15.15 – 16.15  –  wszystkie klasy. 16.30 –  Rada Rodziców sala 7. Powiadomienie Rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania – wszystkie klasy liceum.
21.12.202 r. ŚRODAWigilia pracownicza 
22.12.2022 r. CZWARTEKWigilie w klasach od godziny 11.00. Koncert Bożonarodzeniowy. 
23.12.2022 -30.12.2022 r. PIĄTEK – PIĄTEK Zimowa przerwa świąteczna.
Styczeń
05.01.2023 r. CZWARTEK Dzień Dyrektorski  wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
21.01.2023 r. SOBOTAIX Bal Staszica
09.01.2023 r. PONIEDZIAŁEKKlasyfikacyjna Rada Pedagogiczna godzina 15:15. Opiniowanie propozycji przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym na rok szkolny 2023/2024.
11.01.2023 r. ŚRODA Wywiadówka dla rodziców 16:00 – 17.00. Konsultacje z rodzicami 17:30. Rada Rodziców (17:00) sala nr 7
14.01.2023 r. SOBOTAOlimpiada Matematyczna Juniorów. 
16.01.2022 r.Początek drugiego okresu dla uczniów wszystkich klas liceum.
30.01.2023 – 12.02.2023Ferie zimowe dla woj. wielkopolskiego.
25.01.2023 r. ŚRODARada Analityczna
31.01.2023 r. WTOREK
Ostateczne deklaracje maturalne
Luty
17.02.2023r. PIĄTEKStudniówka 
Marzec
14-17.03. 2023 r. WTOREK – PIĄTEKTurniej powiatowy LOL.
21.03.2023 r.  Drzwi otwarte w LO, Dzień Języków Obcych
29.03.2023 r. ŚRODA Dyżur nauczycielski godz.15.15 – 16.15 (konsultacje z rodzicami)Wywiadówka dla rodziców: Powiadomienie uczniów klas IV o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania.16.30 – Rada Rodziców
Kwiecień
Rekolekcje Wielkopostne 
06.04. – 11.04.2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2023 r. PONIEDZIAŁEK 15.15 – 16.15 – konsultacje  z rodzicami Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas IV LO o godzinie 15.15, opiniowanie organizacji pracy szkoły na rok 2023/2024
28.04.2023 r. PIĄTEK Zakończenie Roku Szkolnego dla klas IV LO o godz.10.00.
Maj
02.05.2023 r.Dzień Dyrektorski  wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
4, 5, 8 i 9.05.2023 r.Dni dyrektorskie – egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
25.05.2023 r. ŚRODA15.15 – 16.15 – konsultacje dla rodziców Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania.16.30 – wywiadówka dla rodziców17.30 – Rada Rodziców sala 7 
Czerwiec
09.06.2023 r. PIĄTEKDzień wolny od zajęć edukacyjnych, piątek po Bożym Ciele.
19.06.2023 r. PONIEDZIAŁEK15.15 – 16.15 konsultacje z rodzicami Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas 1, 2 i 3   liceum
23.06.2023 r. PIĄTEK9.15 Zakończenie roku szkolnego dla klas 1, 2 i 3 liceum.
26.06.2023 r. PONIEDZIAŁEKRada analityczna.
31.06.2023 r. – 31.08.2023 r. Ferie letnie.
Wrzesień
01.09.2023 r. PIĄTEKRozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024.
Udostępnij: