Zdjęcie przedstawia budynek szkoły

Zastępstwa i zmiany w planie

na środę, 24 kwietnia 2024 r.

Nauczyciele nieobecni:

  • P. Dąbkiewicz
  • P. Żarczyńska
  • P. Krzymińska

Dyżur nauczycielski od 15.15 do 16.15


Wyjście do kina na film “Czerwone maki” – zbiórka przed kinem o 10.55


Projekcja filmu od 11.00 do 13.30 (4, 5, 6 lekcja).
Udział biorą klasy: 2aj ,1c, 1dj, 2cj, 3a oraz 9 osób z klasy 3c i 20 z klasy 2a – opieka
P. Pankowiak, p. Guz-Czajka, p. Hildebrandt, p. Karczewska, p. Kałużny

Klasa 3c – ma lekcje według planu – do kina idzie 9 osób
2a – zostanie w klasie 1 osoba (8 osób nieobecnych) dołączy do klasy 2ej – lekcje religii opieka ks. Smug

3 godzina
3a – grupa pani Żarczyńskiej zastępstwo pani Cichy sala 43

4 godzina
3c – całość informatyka opieka pani Wawroska sala 22
3b – grupa pani Żarczyńskiej język niemiecki opieka pani Barańska sala 36

5 godzina
3b – grupa pani Żarczyńskiej język niemiecki opieka pani Barańska sala 36
2a/2ej – lekcja religii opieka ks. Smug sala 28

6 godzina
2a/2ej – lekcja religii opieka ks. Smug sala 28
3c – całość historia opieka pan Jenerowicz sala 6

7 godzina
2cj – całość informatyka opieka pan Lipiński sala 22

Zmiany w dyżurach:
II dyżur za panią Karczewską w piwnicy pan Czajka