Zdjęcie przedstawia budynek szkoły

Zastępstwa i zmiany w planie

na wtorek, 4 października 2022 r.

Nauczyciele nieobecni:

  • P. Górczyńska (klasy z rozszerzoną chemią mają lekcje według planu z panią Justyną Stawik)
  • P. Matyla
  • P. Werner
  • P. Woźniak od 8.00 do 11.45
  • P. Czajka od 8.00 do 11.45

Zmiany w planie

4ap – grupa pana Woźniaka na 2 lekcję
4dp – grupa pana Czajki na 2 lekcję
1ej – na 3 lekcję
4bp – grupa pani Werner na 3 lekcję

2 godzina
3a – grupa pani Matyli historia zastępstwo pan Kulig sala 6
1d – wf opieka pani Karbowska i zastępstwo pani Dąbkiewicz

3 godzina
3a – grupa pani Matyli język polski zastępstwo pani Weber-Michalak sala 35
2c – całość wychowanie fizyczne opieka pani Karbowska
1a – godzina wychowawcza z panią Dąbkiewicz sala 41

4 godzina
4cp – historia zastępstwo pani Kaczmarek sala 41
1bj – grupa pana Woźniaka zastępstwo pani Karbowska
1aj – matematyka zastępstwo pani Deleszkiewicz sala 26

5 godzina
1aj – fizyka zastępstwo pan Wnuk sala 16
3b – godzina wychowawcza z panem Woźniakiem sala 41

6 godzina
2c – wos zamiast 8 lekcji zada pani Kaczmarek zastępstwo pani Kasperska sala 41

7 godzina
1bj – do domu

8 godzina
2c – do domu

Zmiany w dyżurach:

I dyżur na boisku za pana Woźniaka pan Wnuk