Zdjęcie przedstawia budynek szkoły

Partnerzy

Kliknij przyciski poniżej. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową instytucji, której on dotyczy.
Aby wrócić na stronę Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).

Wydział Chemii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Filologii Polskiej
i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie Sp. z o.o.

Telewizja Proart

Grafika przedstawia logo WAT - orłą wojskowego z napisem WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Udostępnij: