Zdjęcie przedstawia budynek szkoły

Dokumenty organizacji szkoły

Dokumenty do pobrania

Dostępne w dokumentach Google lub na dysku Google lub jako PDF.

Klikając przyciski „Przejdź do dokumentu” poniżej zostaniesz przeniesiony na stronę internetową doc.google.com lub drive.google.com.
Aby wrócić na stronę Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).
Klikając przyciski „Pobierz dokument PDF” otworzysz w tym samym oknie dokument PDF.


Regulamin przyznawania stypendium Starosty


Zasady przyznawania medali


Analiza stanu wychowawczo-dydaktycznego za rok szkolny 2022/2023


Program wychowawczo-profilaktyczny 


Szczęśliwy numerek – regulamin loterii


Wewnątrzszkolny system oceniania online


Wymagania edukacyjne 


Źródła i materiały wykorzystywane w czasie pracy zdalnej 


Regulamin Rady Pedagogicznej


Źródła i materiały wykorzystywane w czasie pracy zdalnej 


E-usprawiedliwienia: instrukcja używania e-dziennika do usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców.


Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego


Regulamin organizowania wycieczek


Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie epidemii


Godziny konsultacji dla uczniów i rodziców

Udostępnij: