Zdjęcie przedstawia budynek szkoły

Patron

Stanisław Staszic
(reprodukcja: domena publiczna)

Stanisław Wawrzyniec Staszic urodził się w 1755 roku w Pile, zmarł W 1826 roku. Filozof, przyrodnik, pisarz polityczny. Ukończył seminarium duchowne w Poznaniu, po czym wyjechał na studia zagraniczne do Francji i Niemiec. Interesował się głownie naukami przyrodniczymi, geologią, fizyką. Z początkiem XIX w. zasłynął jako kontynuator oświeceniowej „pracy organicznej”, uczony – geolog, autor dzieła „O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski”. Za dzieło swojego życia uważał Staszic poemat historiofizyczny”Ród ludzki”. Był też tłumaczem, m.in przełożył „Iliadę” Homera.

Życie Stanisława Staszica można podzielić na dwa okresy. W pierwszym, przypadającym na czasy wolnej jeszcze Polski, poświęcił się przedstawianiu wizji dotyczących zmian ustrojowo-politycznych i prób ratowania Rzeczpospolitej. Natomiast w drugim okresie, obejmującym początek XIX w., jawi się Staszic jako znakomity organizator, pragmatyk, działacz gospodarczy i wybitny uczony. Nie dziwi więc, iż wiele placówek oświatowych czyniło i czyni nadal księdza Stanisława Staszica swym patronem.

2 lipca 1919 roku, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie, Walenty Szweda zaproponował, by nazwać szkołę imieniem wielkiego polskiego patrioty, Stanisława Staszica. Propozycja została przyjęta, a następnie potwierdzona przez Kolegium Szkolne w Poznaniu rozporządzeniem z dnia 13 lipca 1919 roku. Z tej okazji dla szkoły zakupiono obraz z wizerunkiem patrona, namalowany przez artystę malarza Masłowskiego z Warszawy.

Źródła :
1) A.Popławska, W. Rzehak, G, Sętkowska-Steczek, Słownik Pisarzy, Kraków 2004, s.351
2) R.Kulig, Roczniki Staszicowskie, Pleszew 2003, s.9
3) A.Ranke, 90 lecie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. St.Staszica w Pleszewie
VIII Zjazd Absolwentów i Wychowanków , Pleszew 18-19 września 2009, Pleszew 2009, s.102

Biografię opracowały Joanna Skórzybót i Aleksandra Matuszewska.

Strona poświęcona Stanisławowi Staszicowi na Wikipedii

Kliknij przycisk poniżej. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową Wikipedii.
Aby wrócić na stronę Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).

Udostępnij: