Zdjęcie przedstawia budynek szkoły

Ważne adresy i telefony

Dane kontaktowe

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Pomaga ofiarom przemocy

Ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew
Tel. 62 74 21 184, 668 473 977 (całodobowy)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew
Tel. 62 74 21 655

Pogotowie Narkotykowe

Tel. 62 765 55 55
Bezpłatna infolinia: 0 800 120 289

Karan

Terapia osób uzależnionych od narkotyków, grupy wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz
Tel. 62 76 42 260

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Tel. 116 111

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew
Tel. 62 74 20 161

Niebieska linia

Dla ofiar przemocy

Bezpłatna infolinia: 0 801 12 00 02

Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie

Ul. Kochanowskiego 6, 63-300 Pleszew
Tel. 47 77 58 200 00

Udostępnij: