Zdjęcie przedstawia budynek szkoły

Przetwarzanie danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewa Galińska, tel. 531 641 425, email: inspektor(at)osdidk.pl*

*W miejsce „(at)” wpisz znak „@”

Klauzule informacyjne do pobrania

Dostępne jako PDF.

Klikając przyciski „Pobierz dokument PDF” otworzysz w tym samym oknie dokument PDF.
Aby wrócić na podstronę „Przetwarzanie danych osobowych” musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).


Zasady przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna)


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula ogólna)


Klauzula informacyjna – biblioteka


Klauzula informacyjna – udzielanie informacji publicznej BIP


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy


Klauzula informacyjna – świetlica osoby upoważnione


Klauzula informacyjna – zdalne nauczanie