Kategorie

Wychowawcy

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023 Klasy pierwsze: 1a – Ewa Dąbkiewicz 1aj – Ewa Wiśniewska-Smułka 1b – Magdalena Kaczmarek 1c – Anna Ranke 1d – Małgorzata Kuberka 1dj – Henryk Szczudlik 1e – Izabela Guz-Czajka Klasy drugie: 2a –…

Grono pedagogiczne

Władze szkoły Dyrektor – Lilla Deleszkiewicz Wicedyrektor – Łucja Banaś-Kasperska Nauczyciele Język polski Izabela Guz-Czajka Lidia Weber-Michalak Łucja Banaś-Kasperska Iwona Wochna-Frąszczak Helena Wojtysiak Język angielski Adam Kałużny Anna Kalużna Małgorzata Kuberka Karolina Matyla Karolina Szybiak Henryk Szczudlik Język niemiecki Magdalena…