Start / Kalendarz

Kalendarz

Rok szkolny 2018/2019

Wrzesień
3.09.2018 r.Rozpoczęcie Roku Szkolnego dla klas gimnazjalnych i licealnych. Msza św. godz. 8.00 w parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pleszewie.
9.15 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I i II Liceum, 10.15 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas III Gimnazjum i III Liceum.
5.09.2018 r.Szkoleniowa Rada Pedagogiczna – RODO, BHP, ppoż.
12.09.2018 r.Spotkanie robocze Rady Rodziców – opinia programu wychowawczo – profilaktycznego. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Rodziców, zapoznanie z planem nadzoru i innymi działaniami.

Rada Pedagogiczna godz.15.15.
Przedstawienie i opiniowanie planu nadzoru pedagogicznego, ostateczny termin oddania i wgrania do e-dziennika rozkładów materiału, zatwierdzenie obowiązujących planów i regulaminów, zatwierdzenie planu WDN.
1.10.2018 r.Deklaracje klas III gimnazjum dotyczące wyboru języka obcego na egzamin gimnazjalny.

Deklaracje maturalne klas III liceum.
26.09.2018 r.Dyżur nauczycielski – godz.15.15 sala 9, omówienie przebiegu spotkania z Rodzicami.

Spotkanie z Rodzicami najpierw w auli potem w klasach, szkolenie rodziców klas I z obsługi e-dziennika, spotkanie o godz.
16.00 – klasy I liceum,
16.45 – klasy II i III liceum oraz III gimnazjum.
Październik
10.10.2018 r.Dyżur nauczycielski godzina 15.15.
Rada szkoleniowa -stosowanie TI
Rada Pedagogiczna – wychowawcy klas i pani pedagog omawiają problemy w klasach, opinie i orzeczenia PPP.
12.10.2018 r.Olimpiada Sportowa w związku z Zjazdem Absolwentów.
Wpłata na Radę Rodziców – p. Małgorzata Furmankiewicz (sekretariat uczniowski) .

Wpłata na ubezpieczenie (wszystkie klasy) – p. Patrycja Nowicka (sekretariat główny).
12.10.2018 r.Uroczysta Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.
12.10.2018 r.Zabawa integracyjna dla klas III gimnazjum i I liceum.
29.10.2018 r.Porządkowanie grobów zmarłych nauczycieli i wychowanków oraz zapalenie zniczy na grobach.
2.11.2018 r.Dzień Dyrektorski wolny od zajęć edukacyjnych dla LO i Gimnazjum.
Listopad
09.11.2018 r.Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
14.11. 2018 r.Wywiadówka dla rodziców:
16.00 – wszystkie klasy LO i Gimnazjum
22.11.2018 r.17.00 Spotkanie Rady Rodziców sala 7
16.11.2018 r.Połowinki dla klas II liceum
Listopad 2018 r.Próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne z Operonu.
Grudzień
12.12.2018 r.Dyżur nauczycielski 15.15.

Powiadomienie Rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania – wszystkie klasy liceum i gimnazjum.
20.12.2018 r.Opłatek i Koncert Bożonarodzeniowy (dla nauczycieli).
21.12.2018 r.Wigilie w klasach od godziny 11.00.
24.12.2018 – 31.12.2018 r.Zimowa przerwa świąteczna.
Styczeń
07.01.2019 r.Rada Pedagogiczna ( klasyfikacyjna) godz. 15.15, koniec I okresu dla uczniów wszystkich klas liceum i gimnazjum.
12.01.2019 r.VII Bal Staszica
09.01.2019 r.Wywiadówka dla rodziców:
16.00 – klasy I liceum, 16.45 – klasy II i III liceum oraz III gimnazjum, 17.00 – Rada Rodziców sala 7.
14.01.2019 r. – 25.01.2019 r.Ferie zimowe.
30.01.2019 r.Dyżur nauczycielski godzina 15.15.

Rada Analityczna.
Luty
01.02.2019 r.Studniówka.
07.02.2019 r.Ostateczne deklaracje maturalne.
08.02.2019 r.Dni Języków Obcych.
15.02.2019 r.Gala „Staszka”.
28.02.2019 r.Tłusty czwartek.
Marzec
15.03.2019 r.Dzień Języków Obcych
20.03.2019 r. Spotkanie rekrutacyjne z rodzicami, godz. 17:00
21-22.03.2019 r.Drzwi otwarte w LiG, promocja szkoły, turniej powiatowy LOL.
21.03.2019 r.Dyżur nauczycielski godz.15.15 .Powiadomienie uczniów klas III o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania.

Wywiadówka rodziców:
16.00 – klasy I, II, III liceum oraz III gimnazjum, 17.30 – Rada Rodziców sala 7.
Kwiecień
3.04.2019 r.Święto Patrona Szkoły
8-10.04.2019 r.Rekolekcje Wielkopostne
9.04. 2019 r.Rada szkoleniowa “Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej”-8h
10.04-12.04.2019 r. egzamin gimnazjalny1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9.00
z zakresu języka polskiego godz. 11.00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9.00
z zakresu matematyki godz. 11.00

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
na poziomie podstawowym godz. 9.00
na poziomie rozszerzonym godz. 11.00
12.04.2019 r.Dni wolne dyrektorskie dla liceum - egzamin gimnazjum
18.04.2019 - 23.04.2019 r.Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2019 r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas III Liceum o godzinie 15.15 sala 9.
26.04.2019 r.Zakończenie Roku Szkolnego dla klas III o godz.10.00.
29-30.04.2019 r.Dni wolne dyrektorskie dla liceum i gimnazjum.
Maj
2.05.2019 r.Dni wolne dyrektorskie dla liceum i gimnazjum.
6, 7 i 8.05.2019 r.Dni wolne dyrektorskie dla liceum i gimnazjum - egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
17.05.2019 r.Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania.

Wywiadówka dla rodziców:
17.00 – klasy I i II liceum oraz III gimnazjum 17.30 – Rada Rodziców sala 7 18.00 – Spotkanie z kandydatami do Liceum i ich rodzicami
31.05.2019 r. lub 3.06.2019 r.Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom.
Piknik.
Czerwiec
14-15.06.2019 r.100-lecie szkoły
14.06.2019 r.Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego
17.06.2019 r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas I,II liceum i III gimnazjum godz. 15.15.
18.06.2019 r.Bal Gimnazjalny.
21.06.2019 r.9.00 Zakończenie roku szkolnego dla klas I i II liceum.
10.00 Zakończenie roku szkolnego dla klas III gimnazjum.
24.06.2019 r.Rada analityczna.
04.07.2019 r.Rozdanie świadectwa maturalnych.
24.06.2019 r. – 31.08.2019 r.Ferie letnie.
Wrzesień
02.09.2019 r.Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020.
Harmonogram imprez na 2018/2019 – przejdź do dokumentu.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły

2.11.2018 r. – piątek po Święcie Zmarłych – LO i Gimnazjum
21.03.2019 r. – dzień dyrektorski wolny od zajęć edukacyjnych dla liceum
17.04.2019 r. – egzamin gimnazjalny dzień wolny dla liceum
29, 30.04.2019 r. – poniedziałek i wtorek dzień przed 1 maja dla liceum i gimnazjum
02.05.2019 r. – czwartek przed świętem 3 maja dla liceum i gimnazjum
06.05.2019 r. – egzamin maturalny język polski dla liceum i gimnazjum
07.05.2019 r. – egzamin maturalny matematyka dla liceum i gimnazjum
08.05.2019 r. – egzamin maturalny język angielski dla liceum i gimnazjum

Liceum
02.11.2018
12.04.2019
29-30.04.2019
02.05.2019
06.05.2019
07.05.2019
08.05.2019
14.06.2019

Gimnazjum
02.11.2018
29-30.04.2019
02.05.2019
06.05.2019
08.05.2019
01.06.2019