Start / Kalendarz

Kalendarz

Rok szkolny 2021/2022

Harmonogram imprezprzejdź do pliku.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły:

 • 15.10.2021 r. – piątek po Dniu Edukacji Narodowej,
 • 2.11.2021 r. – wtorek dzień po uroczystości Święta Zmarłych,
 • 12.11.2021 r. – piątek po Narodowym Święcie Niepodległości,
 • 7.01.2022 r. – piątek po Święcie Trzech Króli,
 • 21.03.2022 r. – Drzwi Otwarte dla kandydatów do szkoły,
 • 02.05.2022 r. – poniedziałek przed Świętem Konstytucji 3 maja,
 • 04.05.2022 r. – egzamin maturalny język polski,
 • 05.05.2022 r. – egzamin maturalny matematyka,
 • 06.05.2022 r. – egzamin maturalny język angielski,
 • 17.06.2022 r. – piątek po Bożym Ciele.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12-31.12.2021 r.
 • Ferie zimowe – 17.01-30.01.2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 14.04.-19.04.2022 r.
 • Zakończenie roku szkolnego dla klas 3 po gimnazjum – 29.04.2022 r.
 • Zakończenie roku szkolnego dla klas 1, 2, 3 po SP – 24.06.2022 r.
 • Ferie letnie – 25.06 – 31.08.2022 r.

 

KALENDARZ 

Sierpień
30.08.2021 r.Opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych oraz planu dyżurów na rok szkolny 2020/2021.
Wrzesień
1.09.2021 r.
ŚRODA
Rozpoczęcie Roku Szkolnego.
1. Msza św. godz. 8.00 w kościele Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pleszewie.
9.30 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I (aula) 10:30 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas III (aula).
17.00 – spotkanie on-line klas II i III z wychowawcą uczniowie i rodzice, informacja o szczepieniu.
1-5.09.2021 r.
6-12.09.2021 r.
13-19.09.2021 r.
I tydzień września (1.09-5.09)- tydzień informacyjny.
Lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
II tydzień września (6.09-12.09)- zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci.
III tydzień września (13.09-19.09)- tydzień szczepień.
15.09.2021 r.
ŚRODA
Rada Pedagogiczna godz. 15:00.
Przedstawienie i opiniowanie planu nadzoru pedagogicznego
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021. Projekt programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2020/2021. Opinia dotycząca wytypowania kandydatów do Stypendiów Starosty Pleszewskiego. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły na rok szkolny 2020/2021. Zatwierdzenie planu pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021. Zaopiniowanie i zatwierdzenie realizacji Programu doradztwa zawodowego. Opinia dotycząca wniosku ucznia o skierowanie go do poradni psychologicznej na badanie diagnozujące specyficzne trudności w uczeniu się. Zmiany w statucie I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie.
15.09.2021 r.
ŚRODA
16.30 – Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I, każda klasa w innym pomieszczeniu, wybory członków Rady Rodziców szkolenie rodziców klas I z obsługi e-dziennika, zapoznanie z dokumentacją szkolną,
spotkanie wychowawców klas II i III on-line
17.30 – spotkanie z Radą Rodziców, ukonstytuowanie władz RR. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego, zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego i innymi działaniami, informacja o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
30.09.2021 r.
CZWARTEK
Deklaracje maturalne dla klas III LO
WrzesieńIntegracje klas zgodnie z propozycją wychowawcy.
Październik
06.10.2021 r.
ŚRODA
Dyżur nauczycielski godzina 15.15.
Opinia dotycząca projektu Planu finansowego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie na rok 2021. Zaopiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom Nagród Dyrektora Szkoły. Zmiany w Statucie I Liceum Ogólnokształcącego im.
St. Staszica w Pleszewie.
08.10.2021 r.
PIĄTEK
Zabawa integracyjna klas I i II.
15.10.2021 r.
PIĄTEK
Dzień Dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
14-17.10.2021 r.
CZWARTEK- NIEDZIELA
Wycieczka nauczycielska.
22.10.2021 r.
PIĄTEK
Połowinki klas III po SP.
28.10.2021 r.
CZWARTEK
Porządkowanie grobów zmarłych nauczycieli i wychowanków oraz zapalenie zniczy na grobach.
Listopad
02.11.2021 r.
WTOREK
Dzień Dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
10.11.2021 r.
ŚRODA
Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości.
12.11.2021 r.
PIĄTEK
Dzień Dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
17.11.2021 r.
ŚRODA
Dyżur nauczycielski 15.15.
Grudzień
08.12.2021 r.
ŚRODA
Wywiadówka dla rodziców i dyżur nauczycielski.
16.00 - wszystkie klasy liceum,
17.00 - Rada Rodziców sala 7,
Powiadomienie Rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania – wszystkie klasy liceum.
21.12.2021 r.
WTOREK
Wigilia pracownicza.
22.12.2021 r.
ŚRODA
Wigilie w klasach od godziny 11.00. Koncert Bożonarodzeniowy.
23-31.12.2021 r.
CZWARTEK-PIĄTEK
Zimowa przerwa świąteczna.
Styczeń
07.01.2021 r.
PIĄTEK
Dzień Dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
08.01.2022 r.
SOBOTA
IX Bal Staszica.
10.01.2022
PONIEDZIAŁEK
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna godzina 15.15.
Koniec I okresu dla uczniów wszystkich klas liceum.
Opiniowanie propozycji przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym na rok szkolny 2022/2023.
12.01.2022 r.
ŚRODA
Wywiadówka dla rodziców:
- 16:15 – wszystkie klasy liceum
- 17:00 – Rada Rodziców sala nr 7
14.01.2022 r. lub 4.02.2021 r.
PIĄTEK
Studniówka.
15.01.2022 r.
SOBOTA
Olimpiada Matematyczna dla liceum.
17-30.01.2022Ferie zimowe.
31.01.2022 r
PONIEDZIAŁEK
Ostateczne deklaracje maturalne.
Luty
02.02.2022 r
ŚRODA
Rada Analityczna.
Marzec
15-18.03. 2022 r.
WTOREK-PIĄTEK
Turniej powiatowy LOL.
21.03.2021 r.
Drzwi otwarte w LO, promocja szkoły, turniej powiatowy LOL.
23.03.2022 r.
ŚRODA
Dyżur nauczycielski godz.15.15 .Powiadomienie uczniów klas III po gimnazjum o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania.
Wywiadówka dla rodziców:
16.00 – klasy I, II, III liceum po SP, 17.30 – Rada Rodziców
29.03.2022-2.04.2022 r.
WTOREK- SOBOTA
Finał 73 Olimpiady Matematycznej dla liceum.
Kwiecień
4-6.04.2022 r.
PONIEDZIAŁEK-ŚRODA
Rekolekcje Wielkopostne.
14-19.04.2022 r.Wiosenna przerwa świąteczna.
25.04.2022 r.
PONIEDZIAŁEK
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas III Liceum o godzinie 15.15, opiniowanie organizacji pracy szkoły na rok 2021/2022.
29.04.2022 r.
PIĄTEK
Zakończenie Roku Szkolnego dla klas III o godz. 10.00.
Maj
02.05.2022 r.Dzień Dyrektorski wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4, 5, 6.05.2022 r.Dni dyrektorskie - egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
19.05.2022 r.
CZWARTEK
Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania.

Wywiadówka dla rodziców:
17.00 – klasy I i II liceum
17.30 – Rada Rodziców sala 7
18.00 – Spotkanie z kandydatami do Liceum i ich rodzicami
Czerwiec
17.06.2022 r.
PIĄTEK
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych, piątek po Bożym Ciele.
20.06.2022 r.
PONIEDZIAŁEK
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas I,II liceum o godz. 15.15.
24.06.2022 r.
PIĄTEK
9.15 Zakończenie roku szkolnego dla klas I i II liceum.
29.06.2022 r.
ŚRODA
Rada analityczna.
25.06.2022 r. – 31.08.2022 r.Ferie letnie.
Wrzesień
01.09.2022 r.
CZWARTEK
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023.

logo powiatu i państwa
BIP - logo

link do strony rekrutacyjnej

Archiwum

Skip to content