Start / Kalendarz

Kalendarz

Rok szkolny 2017/2018

Wrzesień

04.09.2017 r.Rozpoczęcie Roku Szkolnego dla klas gimnazjalnych i licealnych
Msza św. godz.8.00 w parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pleszewie
9.00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klasy II i III gimnazjum
10.00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I, II i III liceum
13.09.2017 r.Spotkanie robocze Rady Rodziców – opinia programu wychowawczego
i profilaktyki. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Rodziców, zapoznanie z planem nadzoru i innymi działaniami.
Rada Pedagogiczna godz.15.15
Przedstawienie i opiniowanie planu nadzoru pedagogicznego
Ostateczny termin oddania i wgrania do e- dziennika rozkładów materiału
Zatwierdzenie obowiązujących planów i regulaminów
Zatwierdzenie planu WDN
zgodnie z procedurami OKEDeklaracje klas III gimnazjum dotyczące wyboru języka obcego na egzamin gimnazjalny
Deklaracje maturalne klas III liceum
27.09.2017 r.Dyżur nauczycielski – godz.15.15 sala 9, omówienie przebiegu spotkania z Rodzicami.
Spotkanie z Rodzicami najpierw w auli potem w klasach, szkolenie rodziców klas I z obsługi e-dziennika , spotkanie o godz.

16.00 – klasy I liceum oraz II gimnazjum
16.45 – klasy II i III liceum oraz III gimnazjum
17.00 – Rada Rodziców sala 7

Październik

13.10.2017 r.Wpłata na Radę Rodziców – p. Małgorzata Furmankiewicz (sekretariat uczniowski) i
Wpłata na ubezpieczenie (wszystkie klasy) –p. Patrycja Nowicka (sekretariat główny)
13.10.2017 r.Uroczysta Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
13.10.2017 r.Zatwierdzenie przez dyrektora szkoły tematów projektów edukacyjnych realizowanych w klasach II gimnazjum
18.10.2017 r.Dyżur nauczycielski godzina 15.15
Rada Pedagogiczna – wychowawcy klas i Pani pedagog omawiają problemy w klasach, opinie i orzeczenia PPP.
27.10.2017 r.Porządkownie grobów zmarłych nauczycieli i wychowanków oraz zapalenie zniczy na grobach
2,3.11.2017 r.Dni dyrektorskie wolny od zajęć edukacyjnych dla LO i Gimnazjum

Listopad

10.11.2017 r.Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
15.11. 2017 r.Wywiadówka dla rodziców:
16.00 – klasy I, II liceum oraz II gimnazjum
16.45 – klasy III gimnazjum i III liceum
17.00 – Rada Rodziców sala 7
17.11.2017 r.Zabawa integracyjna dla klas II i III gimnazjum i I liceum
24.11.2017 r.Połowinki dla klas II LO

Grudzień

13.12.2017 r.Dyżur nauczycielski 15.15
Powiadomienie Rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania – wszystkie klasy liceum i gimnazjum

21.12.2017 r.Opłatek i Koncert Bożenarodzeniowy (dla nauczycieli)
22.12.2017 r.Wigilie w klasach
23.12.2017 r. - 31.12.2017 r.Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń

15.01.2018 r.Rada Pedagogiczna ( klasyfikacyjna) godz. 15.15, koniec I okresu dla uczniów wszystkich klas liceum i gimnazjum
18.01.2017 r.Wywiadówka dla rodziców:
16.00 – klasy I liceum oraz II gimnazjum
16.45 – klasy II i III liceum oraz III gimnazjum
17.00 – Rada Rodziców sala 7

26.01.2018 r.Studniówka
12.02.2018 r. – 25.02.2018 r.Ferie zimowe

Luty

07.02.2018 r.Ostateczne deklaracje maturalne
07.02.2018 r.Dyżur nauczycielski godz.15.15
Rada Analityczna
08.02.2018 r.Tłusty czwartek
09.02.2018 r.Gala „Staszka”

Marzec

8.03.2018 r.Święto Patrona Szkoły
19.03. -21.03Rekolekcje
20 - 21.03.2018 r.Drzwi otwarte w LiG, promocja szkoły, turniej powiatowy
20.03.2018 r.Dyżur nauczycielski godz.15.15. Powiadomienie uczniów klas III
o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach
z przedmiotów i zachowania.
Wywiadówka rodziców:
16.00 – klasy I liceum oraz I i II gimnazjum
16.45 – klasy II i III liceum oraz III gimnazjum
17.30 – Rada Rodziców sala 7

Kwiecień

29.03. - 03.04.2018 r.Wiosenna przerwa świąteczna
18.04 -20.04.2018 r. egzamin gimnazjalny

18.04.2018 r. – cz. humanistyczna (środa)
- wos i historia godz. 9.00
- język polski godz.11.00

19.04.2018 r. - cz. matematyczno – przyrodnicza (czwartek)
- przedmioty przyrodnicze godz.9.00
- matematyka godz.11.00

20.04.2018 r. język obcy nowożytny (piątek)
- poziom podstawowy godz.9.00
- poziom rozszerzony godz.11.00
23.04.2018 r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas III liceum godz. 15.15
sala 9
27.04.2018 r.Zakończenie Roku Szkolnego dla klas III o godz.10.00

Maj

4,7,8.05.2018 r.Dni wolne dyrektorskie dla liceum i gimnazjum - egzamin maturalny
23.05.2018 r.Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania
Wywiadówka dla rodziców:
17.00 – klasy I i II liceum oraz II i III gimnazjum
17.30 Rada Rodziców sala 7
30.05.2018 r.Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom.
Dzień prezentacji projektów edukacyjnych

Czerwiec

01.06. 2018 r.Dzień dyrektorski wolny od zajęć edukacyjnych dla liceum i gimnazjum
11-23.06.2018r.15.06.2018 r.
Termin na planowanie kilkudniowych wycieczek klasowych i szkolnych, krajowych i zagranicznych


Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego
18.06.2018 r.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas I,II liceum i II, III gimnazjum
godz. 15. 15
22.06.2018 r.9.00 Zakończenie roku szkolnego dla klas I i II liceum
10.00 Zakończenie roku szkolnego dla klas II, III gimnazjum
26.06.2018 r.Rada Analityczna
29.06.2018 r.Rozdanie świadectwa maturalnych
23.06.2018 r. – 31.08.2018 r.
Ferie letnie

Wrzesień

03.09.2018 r.Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018-2019
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017-2018 zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły:
2, 3.11.2017 r. – czwartek i piątek po Święcie Zmarłych – LO i Gimnazjum
20.04.2018 r. – Dzień dyrektorski wolny od zajęć edukacyjnych dla liceum
02.05.2018 r. – środa przed świętem 3 maja – LO i Gimnazjum
04.05.2018 r. – egzamin maturalny język polski – LO i Gimnazjum
07.05.2018 r. – egzamin maturalny matematyka – LO i Gimnazjum
08.05.2018 r. – egzamin maturalny język angielski – LO i Gimnazjum
01.06.2018 r. – piątek po Bożym Ciele – LO i Gimnazjum
Liceum – 1 dzień przed zakończeniem roku szkolnego
Gimnazjum – 2 dni przed zakończeniem roku szkolnego

Wolne dni w poszczególnych szkołach
Liceum
02.11.2017
03.11.2017
20.04.2018
02.05.2018
04.05.2018
07.05.2018
08.05.2018
01.06.2018
20.06.2018
21.06.2018

Gimnazjum
02.11.2017
03.11.2017
02.05.2018
04.05.2018
07.05.2018
08.05.2018
01.06.2018
21.06.2018

Harmonogram imprez na rok 2017/2018 (pobierz plik PDF).