Start / Zastępstwa i zmiany w planie

Zastępstwa i zmiany w planie

na piątek, 24 stycznia
Nauczyciele nieobecni:
p. Górczyńska
p. Czajka
p. Półtorak
p. Hildebrandt

od 3 lekcji nieobecne klasy 1ap i 1cp.
W związku ze studniówką, klasy III mają lekcje do godziny 10.35
Maturzyści 2020 serdecznie zapraszają Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, pracowników obsługi i administracji na słodki poczęstunek o godzinie 9.40 i 10.35 do pokoju nauczycielskiego.
3 godzina
1aj – geografia zastępstwo pani Ranke sala 29
3dj/3bj – grupa pana Czajki zastępstwo pani Dąbkiewicz

4 godzina
2aj – język polski zastępstwo pani Kasperska sala 26

5 godzina
2aj – do domu
2cj – grupa pani Górczyńskiej biblioteka opieka pani Krzymińska

7 godzina
2dj – do domu

Zmiany w dyżurach:
I dyżur za pana Czajkę w piwnicy pani Kuberka