Start / Zastępstwa i zmiany w planie

Zastępstwa i zmiany w planie

na czwartek, 20 września 2018
Szczęśliwy numerek: 4

Nauczyciele nieobecni:
Nauczyciele nieobecni:
p. Czajka – od 4 lekcji
p. Weber – Michalak od 6 lekcji
p. Ranke
p. Wawroska

Nieobecna klasa 1cj

W związku z nadchodzącymi wyborami do Samorządu Uczniowskiego wszystkie klasy są proszone o podanie swoich kandydatów do pani Magdaleny Kaczmarek.

2 godzina
3c/3d – grupa pani Ranke historia i społeczeństwo zastępstwo pani Kaczmarek sala 29
2c- grupa pani Wawroskiej – informatyka zastępstwo pani Krzymińska sala 24

3 godzina
3c/3d – grupa pani Ranke język angielski zastępstwo pani Kuberka sala 25
2c – grupa pani Wawroskiej Informatyka zastępstwo pani Krzymińska sala 21

4 godzina
2bj/2c- grupa pani Ranke matematyka zastępstwo pani Deleszkiewicz sala 29

5 godzina
3bj – grupa pani Ranke matematyka zastępstwo pani Deleszkiewicz sala 29
1dj – grupa pana Czajki opieka nauczyciele wychowania fizycznego
2bj – całość informatyka opieka pani Krzymińska sala 22

6 godzina
3bj – cała klasa, informatyka, opieka pani Krzymińska, sala 22
3gn- historia zastępstwo pani Wochna-Frąszczak sala 31
2bj – język polski zastępstwo pani Kasperska sala 35
1dj – grupa pana Czajki opieka nauczyciele wychowania fizycznego

7 godzina
2c – grupa pana Czajki do domu
1bj – do domu

8 godzina
3g – do domu

Zmiany w dyżurach:
II dyżur na boisku za pana Czajkę pan Witkowski
II dyżur na I piętrze za panią Wawroską pani Kuberka