Start / Kalendarz

Kalendarz

Rok szkolny 2020/2021

Harmonogram imprezprzejdź do dokumentu.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły

 • 30.10.2020 r. oraz 2.11.2020 r. – dni dyrektorskie w związku ze Świętem Zmarłych
 • 4.01. i 5.01.2021 r. – dni dyrektorskie przed Świętem Trzech Króli
 • 19.03.2021 r. – dzień dyrektorski wolny od zajęć edukacyjnych dla liceum Drzwi Otwarte
 • 04.05.2021 r. – egzamin maturalny język polski
 • 05.05.2021 r. – egzamin maturalny matematyka
 • 06.05.2021 r. – egzamin maturalny język angielski
 • 07.05.2021 r. – egzamin maturalny język angielski rozszerzony
 • 04.06.2021 r. – piątek po Bożym Ciele

 

 • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12-31.12.2020 r.
 • Ferie zimowe 15.02-28.02.2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 1.04.-6.04.2021 r.
 • Zakończenie roku szkolnego dla klas III – 30.04.2021 r.
 • Zakończenie roku szkolnego dla klas I i II – 25.06.2021 r.
 • Ferie letnie – 26.06-31.08.2021 r.

KALENDARZ 

  

Wrzesień

1.09.2020 r.
WTOREK
Rozpoczęcie Roku Szkolnego.
1.Msza św. godz. 8.00 w kościele Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pleszewie.
9.30 – rozpoczęcie roku szkolnego tylko dla klas I a (aula), I b (sala gimnastyczna)
10:30 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I c (aula),
I d (sala gimnastyczna)
17:00 – spotkanie on-line klas II i III z wychowawcą uczniowie i rodzice.
09.09.2020 r.
ŚRODA
Rada Pedagogiczna godz. 14:00.
15:00 – Szkoleniowa Rada Pedagogiczna – RODO, BHP,ppoż.
Przedstawienie i opiniowanie planu nadzoru pedagogicznego, ostateczny termin oddania i wgrania do e-dziennika rozkładów materiału, zatwierdzenie obowiązujących planów i regulaminów, zatwierdzenie planu WDN.
09.09.2020 r.
ŚRODA
16:30 – Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I, każda klasa w innym pomieszczeniu,wybory członków Rady Rodziców szkolenie rodziców klas I z obsługi e-dziennika, zapoznanie z dokumentacją szkolną,
spotkanie wychowawców klas II i III on-line
17:30 – spotkanie z Radą Rodziców , opiniowanie programu wychowawczo – profilaktycznego. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,, zapoznanie z planem nadzoru i innymi działaniami.
30.09.2020 r.
ŚRODA
Deklaracje maturalne dla klas III LO
wrzesieńIntegracje klas zgodnie z propozycją wychowawcy.

Październik

02.10.2020 r.
PIĄTEK
Zabawa integracyjna klas I.
07.10.2020 r.
ŚRODA
Dyżur nauczycielski godzina 15.15.
Rada Pedagogiczna – wychowawcy klas i pani pedagog omawiają problemy w klasach, opinie i orzeczenia PPP.
13.10.2020 r.
WTOREK
Uroczysta Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.
Ostateczny termin wpłat na Radę Rodziców (wszystkie klasy)- p . Małgorzata Furmankiewicz (sekretariat uczniowski)
Ostateczny termin wpłat na ubezpieczenie UNIQA (wszystkie klasy)- p. Nina Kasperska (sekretariat główny)
23.10.2020 r.
PIĄTEK
Połowinki klas II.
29.10.2020 r.
CZWARTEK
Porządkowanie grobów zmarłych nauczycieli i wychowanków oraz zapalenie zniczy na grobach.
30.10.2020 r.
PIĄTEK
Dzień Dyrektorski wolny od zajęć edukacyjnych.

Listopad

02.11.2020 r.
PONIEDZIAŁEK
Dzień Dyrektorski wolny od zajęć edukacyjnych.
10.11.2020 r.
WTOREK
Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości
18.11.2020 r.
ŚRODA
Wywiadówka dla rodziców i dyżur nauczycielski
16.00 – wszystkie klasy liceum
17.00 – Rada Rodziców sala 7.
27.11.2020 r.
PIĄTEK
Andrzejki

Grudzień

09.12.2020 r.
ŚRODA
Dyżur nauczycielski 15.15.
Powiadomienie Rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania – wszystkie klasy liceum.
22.12.2020 r.
WTOREK
Wigilie w klasach od godziny 11.00. Koncert Bożonarodzeniowy.
23.12.2020 – 31.12.2020 r.Zimowa przerwa świąteczna.

Styczeń

09.01.2021 r.
SOBOTA
IX Bal Staszica
04-05.01.2021Dni dyrektorskie wolne od zajęć edukacyjnych.
11.01.2021
PONIEDZIAŁEK
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna godzina 15:15.
Koniec I okresu dla uczniów wszystkich klas liceum.
13.01.2021 r.
ŚRODA
Wywiadówka dla rodziców:
-16:15 – wszystkie klasy liceum
-17:00 – Rada Rodziców sala nr 7
16.01.2021 r.
SOBOTA
Olimpiada Matematyczna Juniorów
22.01.2020 r .
PIĄTEK
Studniówka
27.01.2021 r
ŚRODA .
Rada Analityczna.
29.01.2021r.
PIĄTEK
Ostateczne deklaracje maturalne

Luty

12.02.2021 r.
PIĄTEK
Walentynki
15.02-28.02.2021 r.Ferie zimowe

Marzec

17.03.2021 r.
ŚRODA
Święto Patrona Szkoły.
16-19.03. 2021 r.Turniej powiatowy LOL.
19-20.03.2021 r.Drzwi otwarte w LO, promocja szkoły, turniej powiatowy LOL.
26.03.2021 r.
PIĄTEK
Dyżur nauczycielski godz.15.15 .Powiadomienie uczniów klas III o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania.
31.03.2021 r.
ŚRODA
Dyżur nauczycielski godz. 15:15,
Wywiadówka dla rodziców:
16.00 – klasy I, II, III liceum, 17.30 – Rada Rodziców
29-31.03.2021 r.Rekolekcje Wielkopostne

Kwiecień

1.04.- 6.04.2021 r.Wiosenna przerwa świąteczna
6.04.2021-10.04.2021 r.Finał 72 Olimpiady Matematycznej Juniorów.
26.04.2021 r.
PONIEDZIAŁEK
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas III Liceum o godzinie 15.15 .
30.04.2021 r.
PIĄTEK
Zakończenie Roku Szkolnego dla klas III o godz.10.00.

Maj

4, 5, 6 i 7.05.2021 r.Dni dyrektorskie - egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
20.05.2021 r.
CZWARTEK
Powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i proponowanych ocenach z przedmiotów i zachowania.

Wywiadówka dla rodziców:
17.00 – klasy I i II liceum
17.30 – Rada Rodziców sala 7
18.00 – Spotkanie z kandydatami do Liceum i ich rodzicami

Czerwiec

04.06.2021 r.
PIĄTEK
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych, piątek po Bożym Ciele.
21.06.2021 r.
PONIEDZIAŁEK
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas I,II liceum o godz. 15.15.
25.06.2021 r.
PIĄTEK
9.15 Zakończenie roku szkolnego dla klas I i II liceum.
30.06.2021 r.
ŚRODA
Rada analityczna.
28.06.2021 r. – 31.08.2021 r.Ferie letnie.

Wrzesień

01.09.2021 r.
ŚRODA
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022.
Skip to content