Problem uzależnień – debata

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrekcji oraz Pedagogów i Psychologa szkolnego serdecznie zapraszamy Rodziców i Opiekunów Prawnych naszych uczniów na wykład połączony z debatą edukacyjną i społeczną dotyczący uzależnień wśród młodzieży i zagrożeń związanych z nałogami. Naszymi gośćmi będą pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie oraz Służby Więziennej w Ostrowie Wielkopolskim.

Debata odbędzie się w środę, 28 lutego 2024 roku o godz. 16.00 w auliI Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie.

Debata ma na celu uświadomienie dorosłym, jakie zagrożenie dla życia i zdrowia wywołują środki odurzające i psychoaktywne, oraz jakie są konsekwencje prawne zażywania tych środków.

Podczas debaty będzie okazja do rozmowy ze specjalistami zajmującymi się problematyką uzależnień.

Udostępnij: