Na zdjęciu uczniowie w klasie pozują do zdjęcia, stojąc pośrodku klasy. Z prawej strony absolwentka, która odbyła spotkanie z uczniami.

Absolwenci wracają

Na początku marca odwiedziła naszą szkołę Julia Kuźnicka, studentka Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych UAM w Poznaniu.

Julia przedstawiła program studiów i wykorzystanie technologii komputerowych przy tworzeniu map. Opowiadała też o praktykach wyjazdowych i możliwościach zatrudnienia po studiach.

Fot. Anna Ranke.

Udostępnij: