Na zdjęciu uczniowie pozują do zdjęcia z dyplomami uzyskanymi w konkursie :Las i jego użytkowanie". Zdjęcie wykonano w pracowni biologicznej.

Awans do rejony

15 grudnia odbył się etap szkolny konkursu „Las i jego użytkowanie, a środowisko naturalne człowieka”.

Do etapu regionalnego zakwalifikowali się:

Bartosz Gumulak (1aj)
Anna Vogt (2a)
Anna Kwitowska (1a)

Fot. Archiwum LO

Udostępnij: