Na zdjęciu grupa uczniów wraz z nauczycielami. osoby stoją na schodach wejściowych do szkoły. Osoby w pierwszym rządzie trzymają plakat z napisem "18,000 zł."

 Cegiełka dla Czadu 

W roku 2024 wspólnie z kolegami i koleżankami z I Liceum Ogólnokształcącego

im. Stanisława Staszica w Pleszewie zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na wybudowanie studni głębinowej w Czadzie. Obecnie koszt budowy jednej studni to około 16 tysięcy złotych. 

Inicjatywa ta była całkowicie dobrowolna, a koszt wpłaty tzw. cegiełki wynosił zaledwie 10 zł. Cegiełki rozprowadzano w parafiach powiatu pleszewskiego podczas niedzielnych Mszy Świętych (Sośnica, Żegocin, Sowina, Kowalew, Tursko, Jedlec, Dobrzyca, Królików Koźminiec, Pleszew św. Florian, Najświętszy Zbawiciel, Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Lipe),  a także w naszej szkole. Udało się zebrać 18 tysięcy złotych.

Dzięki pomocy wolontariuszy coraz więcej ludzi w Czadzie może pić codziennie czystą wodę. W latach 2017-2022 dzięki Sekretariatowi Misji Zagranicznych Księży Sercanów przekazano misjonarzom w Czadzie fundusze na ponad 200 studni. Owi misjonarze czuwają nad tym, aby budowa studni przebiegała we właściwy sposób. Są oni gwarantem tego, że pieniądze zostaną zagospodarowane w odpowiedni sposób. 

Każda studnia to dostęp do czystej wody gruntowej nawet dla 300 osób, co oznacza podniesienie jakości życia dla ponad 51 tysięcy Czadyjczyków!

Te i inne inicjatywy pokazują, jak duże znaczenie ma zaangażowanie szkolnej społeczności, która] może pozytywnie wpływać na losy najbardziej potrzebujących z nawet najdalszych zakątków świata.

Amelia Sowińska, Jakub Klaczyński 2ej ILO w Pleszewie

Udostępnij: