Ilustracja zawiera napis: Olimpiada historyczna

Olimpiada Historyczna

Jan Konieczny i Katarzyna Pilarska z klasy 3c uczestniczyli w sobotę 13 stycznia br. w pisemnej części etapu rejonowego Olimpiady Historycznej, który odbył się na Wydziale Historii UAM w Poznaniu. Katarzyna zajęła się w swojej pracy przyczynami rewolucji francuskiej, a Jan parlamentaryzmem II Rzeczypospolitej. Czekamy na wyniki.

Fot. Grzegorz Jenerowicz.

Udostępnij: