Ilustracja dekoracyjna. Towarzyszy ogłoszeniom. Na ilustracji kobieta i megafon.

Zaproszenie dla rodziców

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z sędzią Anna Marią Wesołowską, zatytułowanym: „Zasady i granice odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz rodziców”, podczas którego prowadząca poruszy zagadnienia związane z:

  • zasadami odpowiedzialności nieletnich od 10 roku życia,
  • obowiązkami szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje, stosuje przemoc,
  • możliwościami stosowania przez szkołę środków wychowawczych wobec ucznia naruszającego prawo,
  • zachowaniem wobec dzieci, na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury Niebieskie Karty,
  • nowymi formami przemocy wobec dziecka (eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie około – rozwodowym i inne),
  • nowymi zagrożeniami (grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, Internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, depresje, samookaleczenia).

Spotkanie odbędzie się 12 października br. o godz. 17.00 (do 18.30) w Sali sportowej Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Sędzia Anna Maria Wesołowska to doświadczona prawniczka, obecnie sędzia w stanie spoczynku. Orzekała w sprawach rodzinnych, cywilnych i prawie trzydzieści lat w sprawach karnych. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się edukacją prawną społeczeństwa, także najmłodszej jego części. Jest członkinią Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Prowadziła jeden z pierwszych w Polsce program pokoju przesłuchań dla dzieci – świadków i ofiar przestępstw (pokój przyjazny dziecku – „błękitny pokój”). Zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach sądowych uczniów jako formę edukacji prawnej. Była społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka.

Udostępnij: