Grafika przedstawia osoby podczas narady

Zebrania z rodzicami

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie zaprasza na zebranie z rodzicami.

Zebranie odbędzie się w środę, 14 września, według następującego harmonogramu:

16.30 spotkanie klas I LO na Auli
– propozycja ubezpieczenia dla uczniów,
– zapoznanie z programem do wdżwr,
– zapoznanie ze stroną szkoły oraz informacje na temat logowania się do e – dziennika,
– sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022.

Godzina 17.00 zebranie z wychowawcami w klasach

17.15 spotkanie klas 2, 3, 4 w szkolnej auli
– propozycja ubezpieczenia dla uczniów,
– zapoznanie z programem do wdżwr,
– sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022,
– omówienie procedur nowej matury 2023.

Godzina 17.35 zebranie z wychowawcami w klasach.

18.00 spotkanie Rady Rodziców w sali nr 7.

Harmonogram i plan klas w których odbędą się spotkania 

Kliknij przycisk poniżej. Zostaniesz przeniesiony na stronę internetową doc.google.com.
Aby wrócić na stronę Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie musisz użyć przycisku „wstecz” przeglądarki (strzałka skierowana w lewo w lewym górnym rogu okna przeglądarki).

Udostępnij: