Na zdjęciu uczeń w sali wykładowej, biorący udział w olimpiadzie geograficznej.

SUKCES W 50 JUBILEUSZOWEJ OLIMPIADZIE GEOGRAFICZNEJ

Krzysztof Szóstak z klasy 4c zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Geograficznej. W sobotę 10 lutego rozwiązywał zadania w trzech podejściach testowych. Po ogłoszeniu wyników został dopuszczony do części ustnej. Ta część obejmowała Quiz Geograficzny oraz odpowiedź ustną.

Z okazji 50 Olimpiady Geograficznej nasza szkoła została wyróżniona za przygotowanie ponad 50 uczniów, którzy brali udział w zawodach II stopniach.

Miłym akcentem olimpiady były wspomnienia laureatów, naszych absolwentów prof. dr hab Tomasza Mizerkiewicza (dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) oraz Marcina Spiralskiego (uczestnika ekspedycji naukowych oraz sekcji w Instytucie Lotnictwa w Warszawie).

Fot. Anna Ranke.

Udostępnij: